CCNP PDF Tlačiť

Cisco Certified Network Professional

Program druhej etapy je taktiež rozdelený do štyroch ucelených – tematicky zameraných blokov.

CCNP 1: Budovanie škálovateľných sietí

 • Techniky úspory adresného priestoru
 • Pokročilá konfigurácia smerovacích protokolov EIGRP, OSPF, BGP, IS-IS
 • Optimalizácia smerovacích tabuliek
 • Multicastová komunikácia
 • Smerovanie v sieťach na báze IP protokolu verzie 6

CCNP 2: Implementácia bezpečných konvergovaných WAN sietí

 • Modely vzdialeného prístupu do siete
 • Zabezpečenie sieťovej komunikácie protokolom IPSec
 • MPLS protokol a jeho implementácie
 • Zabezpečenie sieťových zariadení
 • Implementácia systémov IDS/IPS

CCNP 3: Budovanie sietí na báze Multilayer prepínačov

 • Implementácia protokolov na detekciu slučiek (STP,RSTP,PVSTP)
 • Konfigurácia a modely prístupu do siete prostredníctvom VLAN
 • Návrh sietí využitím prvkov vysokej dostupnosti (HSRP, VRRP, GLBP)
 • Konfigurácia bezdrôtových sietí v centralizovanom a distribuovanom prostredí

CCNP 4: Optimalizácia konvergovaných sietí

 • Implementácia a modely VoIP služieb
 • Úvod do kvality služieb, model diffServ
 • AutoQos ako prvok VoIP systému
 • Implementácia škálovateľných bezdrôtových sietí v distribuovanom prostredí

Výučba je organizovaná obdobnou formou ako pri príprave CCNA - ako kombinácia troch foriem vzdelávania, na báze využívania prostriedkov a možnosti portálu http://cisco.netacad.net.

Certifikácia

Po absolvovaní štyroch semestrov druhej etapy programu disponuje absolvent znalosťami potrebnými pre vykonanie certifikačného testu CCNP. Certifikácia nie je súčasťou programu.

 


generálny partner

www.eltek.com

partner

www.deltech.sk


partner

www.teslalh.sk


partner

www.hako.sk


partner

www.wegalh.sk


partner

www.ceragon.com

Dnes je:
Meniny má: Roman(a)

Blahoželáme!


ŽILINSKÝ
samosprávny kraj

zriaďovateľ

Študentský preukaz ISIC/EURO26
Učiteľský preukaz ITIC