Program Discovery PDF Tlačiť

Vzdelávací program Discovery pozostáva zo štyroch kurzov:

  1. Siete pre domácnosti a malé podniky
  2. Práca v malom a strednom podniku alebo u ISP (internet service provider)
  3. Využitie technológií smerovania a prepínania v podnikovej sietí
  4. Navrhovanie a prevádzka počítačových sietí

Kurzy nadväzujú na seba a pre absolvovanie jednotlivých kurzov je nutné ukončiť predchádzajúce.

Medzinárodne uznávané priemyselne certifikáty

Vzdelávanie založené na báze programe Discovery pripravuje študentov pre získanie dvoch medzinárodne uznávaných certifikátov: CCENT a CCNA. Po ukončení prvých dvoch kurzov môžu študenti absolvovať certifikačnú skúšku pre získanie CCENT certifikátu (Cisco Certified Entry Network Technician). Tento certifikát je osvedčením,  študent má dostatočné praktické zručnosti potrebné pre základnú úroveň pozície sieťového špecialistu,  ma dostatočné kompetencie a zručnosti pre základnú prácu so smerovačmi, prepínačmi a pozná základy operačného systému Cisco IOS.

CCENT je prvý krok, jedna z možností, ako získať CCNA certifikáciu, ktorá je základnou certifikáciou v rámci budovania kariéry sieťového špecialistu. Študenti, ktorí ukončia všetky štyri kurzy programu Discovery sú pripravení pre absolvovanie priemyselnej certifikácie – CCNA.

Zručnosti a kompetencie

Siete pre domácnosti a malé podniky

Práca v malom a strednom podniku alebo u ISP (internet service provider)

Inštalácia osobného počítača vrátane operačného systému, sieťových kariet a periférnych zariadení

Znalosť ako funguje internet a ako prebieha komunikácia medzi koncovými stanicami

Schopnosť naplánovať a nainštalovať malú sieť pripojenú k internetu

Inštalácia, konfigurácia a schopnosť riešiť problémy spojené s Cisco IOS zariadeniami

Riešenie problémov pripojenia k sieti a k internetu

Návrh základnej káblovej infraštruktúry

Zdieľanie viacerých prostriedkov ako sieťové tlačiarne a súbory pre viacero počítačov

Konfigurácia servera na zdieľanie prostriedkov a bežné webové služby

Rozpoznanie a zníženie bezpečnostných rizík v domácej sieti

Implementácia základného WAN pripojenia cez telekomunikačné služby

Konfigurácia bezdrôtových prístupových bodov a bezdrôtových staníc

Zálohovanie servera a riešte katastrofickej situácie(strata dát a pod.)

Využitie technológií smerovania a prepínania v podnikovej sietí

Navrhovanie a prevádzka počítačových sietí

Návrh LAN siete

Vyhodnocovanie požiadaviek zákazníkov

Konfigurácia prepínačov s VLAN-mi a komunikácie medzi prepínačmi

Návrh jednoduchých intranetových riešení

Implementovanie ACL(access controll list) na povolenie alebo zakázanie špecifickej prevádzky

Návrh IP adresnej schémy lokálnej siete

Realizácia WAN prepojenia

Vytvorenie zoznamu zariadení vyhovujúcich návrhovým požiadavkám LAN

Konfigurácia smerovacích protokolov na Cisco zariadeniach

Inštalácia a konfigurácia prototypu siete

Schopnosť riešiť problémy s WAN, LAN a VLAN použitím štruktúrovaných metodík a OSI modelu

Inštalácia a aktualizácia sieťového operačného systému

Po absolvovaní prvých štyroch semestrov programu a úspešnom zložení certifikačnej skúšky CCNA má študent možnosť pokračovať v druhej etape s cieľom získania certifikátu Cisco Certified Network Professional (CCNP).

 


generálny partner

www.eltek.com

partner

www.deltech.sk


partner

www.teslalh.sk


partner

www.hako.sk


partner

www.wegalh.sk


partner

www.ceragon.com

Dnes je:
Meniny má: Roman(a)

Blahoželáme!


ŽILINSKÝ
samosprávny kraj

zriaďovateľ

Študentský preukaz ISIC/EURO26
Učiteľský preukaz ITIC