Základné informácie pre rodičov a prvákov ubytovaných
v školskom internáte pri SOŠE v Liptovskom Hrádku

Školský internát je súčasťou školy. Riaditeľom ŠI je riaditeľ SOŠE, pre oblasť výchovy má vedúcu vychovávateľku.

V ŠI sú žiaci rozdelení do výchovných skupín, každú skupinu vedie jeden vychovávateľ, ktorý komunikuje s rodičmi, s vyučujúcim, rieši vznikajúce výchovné situácie.

Pre poskytnutie ubytovanie žiaka v školskom internáte je nutné odovzdať prihlášku do ŠI s podpisom rodičov alebo zákonných zástupcov žiaka do 30. júna.

Ubytovanie: Žiaci sú ubytovaní v 3 posteľových izbách I. a II. kategórie. Zásobovanie teplou vodou je denné, Wifi je v celom internáte. Stravovanie je zabezpečené v školskej jedálni, ktorá je súčasťou objektu.

Žiaci môžu využívať
  • klubovňu s TV, DVD,
  • internetový klub s počítačmi a pripojením na internet,
  • telocvičňu a posilňovňu,
  • mikrovlnú rúru, chladničku, varnú kanvicu,
  • knižnicu.
Aktualizované 1.3.2023
Cenník ubytovania
na školskom internáte:

Izba 1. kategórie: 35€/mesiac,

Izba 2. kategória: 33€/mesiac
Náklady na stravovanie:

Raňajky a desiata 1,55 €

Obed 2,40 €

Večera 2,20 €

Celodenná strava spolu: 6,15€
(poskytujeme aj bezlepkovú a
vegetariánsku stravu)

Kapacita školského internátu:  81 žiakov

Aktuálna obsadenosť škoslkého internátu: prijatých 70 žiakov k 15.9.2023 (šk. rok 2023/2024)

Pravidlá prijímania na ubytovanie na školský internát.

Počet a identifikácia žiadateľov čakajúcich na ubytovanie (v súlade s platnou legislatívou na ochranu osobných údajov) k 15.9.2023 je 0 .

Platby za ubytovanie a stravovanie sa uhrádzajú na účet školy, vždy vopred za kalendárny mesiac.

http://www.soselh.sk/intrak/foto/priestory/priestory.swf

 

Náklady na ubytovanie:

Izba 1. kategórie: 20€/mesiac,

Izba 2. kategórie: 17€/mesiac

 

 

Náklady na stravovanie:

Raňajky a desiata 0,68 €

Obed 1,15 €

Večera 0,92 €

Celodenná strava spolu: 2,75 €

 


generálny partner

www.eltek.com

partner

www.deltech.sk


partner

www.teslalh.sk


partner

www.hako.sk


partner

www.wegalh.sk

Dnes je:
Meniny má: Tadeáš

Blahoželáme!


ŽILINSKÝ
samosprávny kraj

zriaďovateľ

Študentský preukaz ISIC/EURO26
Učiteľský preukaz ITIC