PDF Tlačiť
Milí rodičia a široká verejnosť, darujte 2% z dane!


Občianske združenie EMITOR ďakuje všetkým, ktorí nám venovali 2% z daní z príjmu v minulom roku. Aj z Vašich prostriedkov ste pomohli podporiť celú škálu zaujímavých projektov.


Občianske združenie EMITOR vzniklo na podporu a rozvoj vzdelávania a výchovy študentov ZSŠ elektrotechnickej v Liptovskom Hrádku. Podľa §50 a §52 ods. 26 zákona č. 595/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 366/199 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, sme subjektom, ktorý je zaregistrovaným príjemcom 2% dane.

Túto časť svojej dane može každý z Vás po zaplatení dane poukázať nám, Občianskému združeniu EMITOR, ak predložíte miestnemu príslušnému správcovi dane (daňnovému úradu), alebo svojmu platiteľovi dane (zamestnávateľovi), ktorý vykonal ročné zúčtovanie preddavkov vyhlásenie, v ktorom uvediete sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane, ktorá nebude nižšia ako 3,32 EUR. Toto vyhlásenie predkladáte správcovi dane do 15 dní po uplynutí lehoty na zaplatenie dane. Ak ste daňovník, ktorému platiteľ dane vykonal ročné zúčtovanie preddavkov, potom predkladáte takéto vyhlásenie do konca apríla roku, v ktorom sa vykonáva ročné zúčtovanie preddavkov za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, a zároveň predkladáte aj potvrdenie o zaplatení dane, ktoré je prílohou vyhlásenia.

Venujte svoje 2% z dane z príjmov, či už Vašich ako fyzických osôb, alebo Vašich firiem ako právnických osôb.

Milí rodičia, nedajte sa, prosím, zastrašiť touto procedúrou, potrebné dokumenty (vyhlásenie, potvrdenie o zaplatení dane) si môžete vytlačiť z našej internetovej stránky alebo vyžiadať v kancelárii školy.Ďakujeme Vám.

Ing. Milan Daniš, predseda OZ EMITOR
Dokumenty na stiahnutie:

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby acrobat.
Potvrdenie o zaplatení dane acrobat.
Poučenie na vyplnenie vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % (3%)zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby acrobat.Posledná úprava Pondelok, 06 Február 2023 03:07
 


generálny partner

www.eltek.com

partner

www.deltech.sk


partner

www.teslalh.sk


partner

www.hako.sk


partner

www.wegalh.sk

Dnes je:
Meniny má: Tadeáš

Blahoželáme!


ŽILINSKÝ
samosprávny kraj

zriaďovateľ

Študentský preukaz ISIC/EURO26
Učiteľský preukaz ITIC