Informácie pre záujemcov o večerné štúdium

Riaditeľstvo Strednej odbornej školy elektrotechnickej v Liptovskom Hrádku oznamuje, že v školskom roku 2018/2019 plánuje otvoriť :

Učebný odbor - večerná forma - dĺžka štúdia 1 rok - odbor 2683 H 15 elektromechanik - úžitková technika

Večerné štúdium umožní získať "ďalší" výučný list, t.zn., že žiak už má ukončené iné stredoškolské vzdelanie (môžu to byť aj uchádzači s vysokoškolským vzdelaním, ktorým chýba výučný list v danom odbore,)

Ďalej ponúkame možnosť získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnikov - vyhláška č. 508/2009 §21 .

Vyučovanie bude  v popoludňajších hodinách od 15.00 hodiny, dvakrát do týždňa. Ukončenie štúdia bude záverečnou skúškou. Podmienkou pre prijatie na štúdium je výučný list alebo maturitné vysvedčenie z iného ako elektrotechnického odboru, vypísaná prihláška potvrdená lekárom o spôsobilosti štúdia, štruktúrovaný životopis. Záväzné prihlášky na štúdium je potrebné podať do 31. mája 2018. Prihlášku si môžete stiahnuť tu.

Ing. Milan Daniš, riaditeľ školy
 


generálny partner

www.eltek.com

partner

www.deltech.sk


partner

www.teslalh.sk


partner

www.hako.sk


partner

www.wegalh.sk


partner

www.ceragon.com

Dnes je:
Meniny má: Albína

Blahoželáme!


ŽILINSKÝ
samosprávny kraj

zriaďovateľ

Študentský preukaz ISIC/EURO26
Učiteľský preukaz ITIC