Pre uchádzačov o štúdium v školskom roku 2024/2025

V školskom roku 2023/2024 v 1. ročníku otvárame nasledovné odbory: 

  • 2561 M informačné a sieťové technológie 
  • 2567 M multimédia (digitálna grafika)
  • 2675 M elektrotechnika - počítačové siete a priemyselná informatika
  • 2682 K mechanik počítačových sietí
  • 2697 K mechanik elektrotechnik - autoelektronika

 

Šk. rok 2023/2024

Dňa 15.2.2024 sa naši študenti Samuel Vaško, Jakub Santus (2.A)Šimon Janík, Kristián Kekeš (2.B), Mathias Mach, Jakub Prostredný (2.C), Andrej Kuboš, Matúš Rúfus (2.D) zúčastnili zaujímavej akcie - 20. ročníka International Particle Physics Masterclasses 2024 na Žilinskej univerzite.

Fotky z akcie nájdete na našej facebookovej stránke. 

 

 

V Krajskom kole Olympiády v anglickom jazyku sa talentovaný študent Peter Pecho zo IV.A umiestnil na 3. mieste!

diplom_0011

Študenti prvého ročníka absolvovali Lyžiarsky kurz v zimnom lyžiarskom stredisku Ski centrum Opalisko v dvoch turnusoch, od 29.1. do 2.2.  1.C a 1.E a od 5.2. do 9.2. 1.A, 1.B a 1.D. Žiaci strávili čas na svahu rozširujúc svoje lyžiarske zručnosti a vytvárajúc pekné spomienky. Získali nové techniky a zručnosti a naučili sa nie len lyžovať, ale aj tímovej práci a vzájomnej podpore.

Fotky z kurzu nájdete na našej facebookovej stránke.

 

Naši maturanti absolvovali workshop z FEI TUKE s absolventmi našej školy Ing. Jánom Papajom, PhD. a Ing. Patrikom Juríkom. Pre našich maturantov to bola jedinečná príležitosť získavať cenné skúsenosti a rady priamo od predstaviteľov Technickej univerzity v Košiciach.


8.2.2024 sa uskutočnilo krajské kolo Olympiády ľudských práv v Žiline. Našim reprezentantom bol Kristián Helebrant z II.C.


6.2.2024 sa študenti 2. ročníka zúčastnili fyzikálnej exkurzie. Na Žilinskej univerzite pre nich vysokoškolskí pedagógovia pripravili špeciálne laboratórne cvičenia Interakcia elektromagnetického poľa s biologickými štruktúrami a Ultrazvukové vlnenie. Okrem laboratórnych cvičení navštívili aj výstavu “Krajina vĺn”. Demonštrácie z oblasti vlnenia sprevádzané odborným výkladom boli zaujímavým doplnením učiva z fyziky.

Fotky z exkurzie nájdete na našej facebookovej stránke.


 

Erasmus+ v praxi!

1. februára 2023 sme na škole privítali učiteľov z iných škôl na Diseminačnom stretnutí venovanom programu Erasmus+. Cieľom stretnutia bolo informovať o možnostiach, ktoré Erasmus+ ponúka, a to ako pre učiteľov, tak aj pre študentov.

Počas stretnutia:

  • sme predstavili program Erasmus+ a jeho ciele,
  • informovali sme o mobilite učiteľov a mobilite študentov,
  • naši učitelia sa podelili o svoje skúsenosti s Erasmom v Taliansku,
  • študenti porozprávali o svojich pobytoch v Španielsku a Čechách,

Stretnutie bolo plné inšpiratívnych príbehov a užitočných informácií. Všetci účastníci sa zhodli, že Erasmus+ je skvelý program, ktorý umožňuje rozvíjať jazykové a odborné zručnosti, spoznávať nové kultúry a nadväzovať medzinárodné kontakty.

Fotky zo stretnutia nájdete tu alebo na našej facebookovej stránke.

 


Ing. Milan Daniš prežil na našej škole 4 roky ako študent, 19 rokov ako uciteľ odborných predmetov, 8 rokov ako zástupca riaditeľa a 15 rokov školu viedol ako riaditeľ, spolu je to viac ako 45 rokov a my mu prajeme aspoň toľko rokov vo funkcii spokojného dôchodcu. Ďakujeme.

danis-2

 

10 študentov z I.A triedy sa zapojilo do medzinárodného projektu eTwinning pod vedením Ing. Kiráľovej. Naše partnerské školy sú z Dánska (Kodaň), Španielska (Valencia) a Francúzska (Guer). Témou je WELLBEING medzi mladými ľuďmi.


Dňa 30.01.2024 sa uskutočnilo Okresné kolo v basketbale, ktorého sa zúčastnili nasledovní žiaci: Samuel Králik IV.A; Martin Lovíšek IV.B; Richard Lobo III.A; Jakub Brestovič III.A; Matúš Lauko III.A; Miroslav Nicolas Pleško III.A; Oliver Matalík III.B; Simon Krakovský III.D; Tomáš Peterec II.B; Maroš Petera II.C; Jozef Štábel I.A a Tomáš Slugeň I.B. Naši reprezentanti sa umiestnili na 2. mieste spomedzi 8 družstiev. Fotky nájdete tu.22.01.2024 navštívil našu školu generálny riaditeľ spoločnosti Tesla Liptovský Hrádok Ing. Marek Kyseľ. Prednášal študentom maturitného ročníka o oblasti vývoja, výroby, montáže a servisu batériových úložísk. Zároveň sa venoval aj spolupráci so zahraničnými partnermi a Žilinskou univerzitou. Študenti sa dozvedeli množstvo zaujímavých informácií o tejto perspektívnej oblasti. Generálny riaditeľ im predstavil produkty a služby spoločnosti Tesla, ako aj jej plány do budúcnosti.17.1.2024 nás úspešne reprezentoval na Okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku Peter Pecho zo IV.A. Postupuje na krajské kolo. Srdečne blahoželáme.

pecho_diplomzm

Dňa 11.01.2024 žiaci II.D triedy, odboru Multimédiá, v rámci predmetu počítačová grafika navštívili Kultúrny dom v Liptovskom Hrádku, kde sa konala výstava súťaže ”Liptovský Hrádok vo fotografii 2023, XII. ročník od 02.10.2023 do 19.11.2023. Michal Červeň z II.D, ktorý sa tejto sútaže zúčastnil, sa umiestnil v kategórii “Kriváň - Cena MUDr. Dušana Červeňa” na krásnom 3. mieste. Michalovi srdečne gratulujeme a jeho súťažné fotky v plnom rozlíšení si môžete pozrieť aj tu.21.12.2023 sa na škole uskutočnil Študentský športový deň. Žiaci si mohli počas tohto dňa zasúťažiť a premerať svoje sily v nasledovných športoch: Volejbal, Šach, Scrabble, Stolný tenis, Kalčeto, Bench press a veslovanie, Beh po schodoch, Minecraft a Xbox.


Dnes 19.12.2023 sa v priestoroch školy uskutočnila Vianočná charitatívna burza. Žiaci si mohli zakúpiť rôzne predmety, ktoré boli do burzy darované, ale v ponuke boli aj lahodné dobroty ako punč, koláčiky a čerstvo pripravované palacinky a oblátky. Súčasťou burzy bola aj tombola, kde sa mohli vyhrať zaujímavé ceny. Najdôležitejšie však je, že tým, že si žiaci a učitelia niečo zakúpili, tak prispeli na pomoc malej Dorotke, ktorá potrebuje na svoju liečbu a rehabilitáciu našu podporu. Podarilo sa vyzbierať 579€! Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí si niečo zakúpili a samozrejme aj samotným organizátorom a dobrovoľníkom tejto akcie.Naša škola sa zapojila do projektu Greenfluenceri a energia!

Cieľom tejto súťaže je aktivizácia žiakov pod vedením koordinátora projektu, smerujúca k identifikácii problémov a problematických situácií z oblasti ochrany životného prostredia, výroby, prenosu a efektívneho využitia rôznych zdrojov energie. Chceme inšpirovať k hľadaniu udržateľných riešení a podporovať korektné šírenie relevantných informácií medzi školskú a širšiu komunitu s využitím médií, najmä sociálnych sietí.

Doteraz sa žiaci Beáta Gáliková II.D, Alžbeta Taligová II.D a Jakub Slimák III.A zúčastnili 3 workshopov a školení zameraných na projektové riadenie, energiu a životné prostredie a kritické myslenie v súvislosti s používaním sociálnych sietí. Teraz prichádza nasledujúca fáza súťaže, kde sa budú snažiť vymyslieť a realizovať projekt zameraný na šetrenie prírodných zdrojov, ktorý môže mať význam pre širšiu komunitu.

Táto súťaž je organizovaná cez Ekofond SPP pre budúcnosť.

Spolu môžeme urobiť veľký pokrok v ochrane životného prostredia a efektívnom využívaní energie!Dňa 14.12.2023 sa uskutočnilo 3. účelové cvičenie na OŽAZ pre druhákov, v ktorom si mali možnosť vyskúšať rôzne aktivity ako streľba zo vzduchovky, prevencia nebezpečenstiev digitálneho sveta, zdravotná príprava  a ako hostí znovu mohli privítať príslušníkov armádneho zboru, ktorí zdieľali svoje vedomosti o civilnej obrane a demonštrovali použitie masiek a učili študentov porozumieť topografii, pracovať s mapami, presne ich čítať a interpretovať.Dňa 13.12.2023 žiaci prvého ročníka absolvovali 1. účelové cvičenie na OŽaZ. Počas tohto cvičenia sa študenti nielen teoreticky, ale aj prakticky naučili dôležité zručnosti, ktoré využijú aj v ich každodennom živote ako sú prvá pomoc, prevencii závislostí a ako bonus mali žiaci možnosť privítať príslušníkov ozbrojených síl, ktorí im poskytli vedomosti o topografii a civilnej ochrane.Vyhodnotenie Olympiády kritického myslenia nájdete tu.

12.12. 2023 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády kritického myslenia. Školského kola sa zúčastnilo 28 žiakov v nasledovných kategóriách:

Kategória 1.:
Jakub Hachlinec II.D Beáta Gáliková II.D Daniel Ďurišík II.D Veronika Gazdičová II.D Sebastián Vendégh I.A Dávid Pastucha I.D Kristian Urban I.C Matej Gálik I.C Samuel Garai I.D Sofia Porubänová I.D Adam Melich I.D Lev Lorer I.D, Laura Pozorová I.D Damián Michalička I.D Mathias Mach II.C Lukáš Mičuda II.C


Kategória 2.: 
Martin Palovčík IV.B Tobiáš Lakoštík IV.B Bohuslav Uličný IV.B Martin Jánošík III.B
Jakub Humený III.B Lukáš Števček III.B Jakub Šmihula III.B Dávid Sabucha III.B
Timur Keyzlar III.B Richard Urmín III.B Adam Ilavský III.C Peter Pecho IV.AVyhodnotenie Olympiády ľudských práv nájdete tu.

Dňa 6.12.2023 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády ľudských práv, ktorého sa zúčastnili nasledovní žiaci: Šmida Matej (2.B), Janík Šimon (2.B), Mičuda Lukáš (2.C), Mach Mathias (2.C), Helebrant Kristián (2.C), Gáliková Beáta (2.D), Gazdičová Veronika (2.D).Naša škola sa zapojila do výzvy „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?“ Spoločne sa nám podarilo naplniť vyše 50 krabíc. Krabíc plných niečoho sladkého, niečoho slaného, niečoho teplého, niečoho mäkkého, niečoho voňavého, niečoho na zábavu, niečoho zo srdca, ale hlavne krabíc plných LÁSKY. Veríme, že naše darčeky vyčaria úsmev na tvári seniorom v domovoch dôchodcov.Umiestnenie našich žiakov v KK Zenitu nájdete tu.

Dňa 30.11.2023 sa na našej škole konalo Krajské kolo Zenitu v elektronike. Súťažilo sa v dvoch kategóriách: A - pre žiakov 3. a 4. ročníka a B - pre žiakov 1. a 2. ročníka. Najlepší účastníci budú mať možnosť postúpiť na ďalšie kolo Zenitu a reprezentovať náš kraj!23.11.2023 sa študenti Filip Berko z II.A a Tomáš Kuna zo IV.B zúčastnili Okresného kola v bedmintone. Medzi 6 tímami, sa náš tím prebojoval až na bronzovú priečku!Dňa 23.11.2023 sa konala Olympiáda v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa jej 38 študentov, ktorí sa odvážili ukázať svoje jazykové schopnosti. V teste, ktorý prebehol online formou, si zmerali svoje vedomosti a zručnosti v posluchu, gramatike, slovnej zásobe a čítaní. Do ústnej časti postúpili prví dvanásti najlepší. Z nich vyšli po zrátaní bodov z písomnej a ústnej časti víťazi. Na 1. mieste sa umiestnil Peter Pecho (IV.A), na 2. mieste Matej Vráblik (III.D) a na 3. mieste Bruno Hôrka (II.A). Peter Pecho nás bude reprezentovať na okresnom kole.16.11.2023 sa študenti Jakub Brestovič  z III.A, Tobias Bumbera z III.C, Patrik Gutleber z I.C, Alexander Kerdík z II.B, Michal Kráľ z IV.D, Jakub Kubačák z III.A, Matúš Lauko z III.A, Richard Lobo z III.A, Kristián Ondrejka z IV.C, Maroš Petera z II.C, Matúš Janko z II.A, Jakub Šmihula z III.B zúčastnili Okresného kola vo florbale. 9 družstiev sa stretlo v tomto turnaji a naše mužstvo obsadilo skvelé druhé miesto!Dňa 22.11.2023 sa opäť konala medzinárodná tímová súťaž v riešení fyzikálnych príkladov - Fyziklání online. Tentokrát sa jej zúčastnili 2 družstvá z našej školy:

1. tím: Samuel Maslák (2.E), Sebastián Glajza (1.A), Timotej Hlavčo, Samuel Levčík (1.B) a Matej Gálik (1.C)

2. tím: Matúš Janko, Dávid Novák, Filip Prokopič, Marco Peter Valek a Samuel Vaško (všetci 2.A)Víťazkou Školských majstrovstiev v šachu SŠ sa stala Kristína Šubjaková z III.B. Ako ďalší sa umiestnil Samuel Jurgoš z III.C a to na bronzovej priečke. Samozrejme poďakovanie patrí aj všetkým reprezentantom školy na šachovom turnaji - Martinovi Jánošíkovi III.B, Alžbete Klincovej IV.A, Leovi Slosiarovi IV.B, Samuelovi Lehotskému I.B a Dávidovi Novákovi II.A.


21. novembra 2023 sa naši štvrtáci zúčastnili online konferencie o budúcnosti trhu práce Reydycon Slovensko 2023. Maturanti mali možnosť odhaliť najnovšie trendy v budúcich pracovných odboroch a to najmä z oblastí elektrotechnika, strojárstvo, informačné technológie, médiá, marketing a manažment.

Cieľom podujatia bolo pomôcť maturantom podnikať kroky, ktoré im pomôžu nájsť uplatnenie a zjednodušiť často náročný prechod zo školy do práce.Vyhodnotenie súťaže iBobor nájdete tu.

V dňoch 8. a 9. novembra sa na našej škole konala súťaž iBobor. Súťaž je určená pre študentov základných a stredných škôl, ktorí sa chcú otestovať v riešení úloh z oblasti informatiky. Študenti mali možnosť zúčastniť sa súťaže v niekoľkých kategóriách, ktoré sa líšia náročnosťou a počtom úloh. Súťažiaci mali na vyriešenie úloh obmedzený čas, ktorý sa líšil podľa kategórie. Počas súťaže sa stretli s ľahkými, stredne náročnými aj ťažkými úlohami.V dňoch od 17.10.2023 do 19.10.2023 prebiehalo školské kolo súťaže Zenit v týchto kategóriách:

17.10.2023 – Zenit v programovaní - súťažilo 14 študentov v dvoch kategóriách

18.10.2023 - Zenit programovanie web developer - 8 súťažiacich

18.10.2023 – Zenit programovanie Grafik – 12 súťažiacich

19.10.2023 – Zenit v elektronike – súťažilo 29 súťažiacich v dvoch kategóriáchSvet médií

Po úspešnej prvej prednáške sme sa 16.11.2023 zúčastnili voľného pokračovania, v ktorom sme sa  preniesli do sveta kinematografie, tvoriacej významnú formu trávenia voľného času súčasnej populácie. Nazreli sme do histórie filmu od momentu kedy sa v ňom už začal uplatňovať zvuk, zistili sme, že reklamná tvorba sa zameriava aj na boj proti drogám, násiliu a alkoholu a keďže mladých ľudí vždy zaujímala hudba a videoklipy, predstavili nám aj  nápaditý a kreatívny svet prepojenia hudby a vizuálneho obsahu.

Vzdelávací cyklus Svet médií pomáha študentom nadobúdať znalosti v oblasti mediálnej gramotnosti. Ďakujem tvorcom Školy zážitkov Harvart.


V rámci programu ERASMUS+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, Kľúčová akcia 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov, bol našej škole schválený grant vo výške 64 283 EUR

na realizáciu projektu „Moderní učitelia, moderná škola učiaca pre prax“.

V rámci projektu sa 20 žiakov zúčastnilo krátkodobej vzdelávacej mobility žiakov v odbornom vzdelávaní a príprave – 10 žiakov v Španielsku vo Valencii  a 10 žiakov v Českej republike v Ostrave. Mobilita prebiehala v čase od 29.10. do 11.11.2023.

Päť pedagógov anglického a slovenského jazyka sa zúčastnilo kurzu v odbornej príprave v Taliansku v Boloni.4.10.2023 sa uskutočnili Majstrovstvá Slovenska v prekážkovom behu, na ktorom zúčastnili študenti Lilian Kubeková, Michaela Račková z III.A a Martin Lovíšek, Peter Šípka zo IV.B.Aktívna škola je koncept Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, ktorý predstavuje komplexný prístup k pohybovým aktivitám na školách, ktoré realizuje škola pred, počas alebo po skončení vyučovania. Podstatou konceptu je pristupovať ku všetkým pohybovým a športovým aktivitám na škole ako k súboru príležitostí, ktoré reprezentujú časti Aktívnej školy. Poznať mieru ich využívania a byť schopný reagovať na tento stav podniknutím krokov, pomôže zlepšiť kvalitu alebo kvantitu pohybu na škole.

Naša škola, ako jedna z 470 škôl, sa zapojila do tohto pilotného projektu na začiatku školského roka. Súčasťou projektu je skóre školy, ktoré sa skladá z jednotlivých oblastí ako sú napríklad: športové súťaže, aktívne triedy, stravovanie a iné. Získali sme skóre 51%. Toto sa budeme snažiť počas roku vylepšiť.

Okrem aktivít, ktoré už organizujeme sme začali aktívne tráviť veľké prestávky, na  triednických hodinách študenti diskutovali o zdravom životnom štýle a postupne sa pridajú ďalšie.

 znaka_aktvnej_koly1aktivne_skore1

 

 danis-2

Šk. rok 2022/2023

Informácie pre stravníkov  v novom školskom roku tu.

Na školský internát prijímame nových žiakov. Uzávierka prihlášok je 30.6.2023. Prihláška tu.

Výsledky okresného kola SOČ z 24.2.2023

Vyhodnotenie po krajskom kole SOČ.

Vo štvrtok 19.1.2023 nás Filip Odskoč (III.D) reprezentoval na Okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku. Skončil na vynikajúcom 2. mieste. K výsledku blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy. Okresnému kolu predchádzalo kolo školské, ktorého sa zúčastnilo 40 študentov. Na prvých troch miestach sa umiestnili: Filip Odskoč z III.D - 1. miesto, Peter Olexa (III.B) - 2. miesto, Karina Droppová (IV.B) - 3. miesto. Všetkým postupujúcim gratulujeme a prajeme veľa úspechov v Krajskom kole.

Výsledky školského kola Olympiády ľudských práv : 1. miesto Sebastián Črepovský 2.A (postupuje do Krajského kola v Žiline ktoré sa bude konať 9.februára 2023), 2. miesto Kristína Šubjaková 2.B., všetkým postupujúcim gratulujeme a prajeme veľa úspechov v Krajskom kole.

Výsledková listina zo školského kola Olympiády kritického myslenia. Z našich 53 zúčastnených žiakov postupuje do krajského kola 27. Na prvých troch miestach v prvej kategórii sa umiestnili: Matej Vráblik 2.D, Kristína Šubjaková 2.B, Timur Keyzlar 2.B. V kategórii starších žiakov obsadil prvé miesto Peter Pecho 3.A, druhé Simona Hrabovská 4.C a tretie Tomáš Paulíny 4.C.

V novembri prebehli krajské kolá Zenitu, v ktorých naši žiaci dosiahli tieto výsledky:

Zenit v elektronike: Matej Ratkovský 4.A - 2.miesto

Zenit v grafitke: Samuel Králik 3.A - 3. miesto

Zenit v programovaní: Kristína Šubjaková 2.B - 4. miesto

Zenit vo webdizajne: Juraj Ševcov 4.C - 4. miesto

Blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy

Dňa 2.12.2022 sa konalo KK v šachu. Zúčastnili sa ho postupujúci študenti z OK/ Šubjaková, Jurgoš a Žihlavník/
Najlepšie sa darilo a prvé miesto obhájila Kristína Šubjaková II.B, postupuje na Majstrovstvá Slovenska
Chlapcom sa až tak nedarilo a z KK nepostúpili.
Všetkým ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

24.11.2022 sa na Soše v Liptovskom Hrádku konalo krajské kolo Zenitu v elektronike, tu sú výsledky kategórie B a tu kategórie A

16.11.2022 sa študentky a študenti zúčastnili OK v šachu. Na 1.mieste skončila Kristína Šubjaková II.B, 4. miesto obsadila Alžbeta Klincová III.A
Poradie chlapcov bolo nasledovné 2. miesto Samuel Jurgoš II.C a 3.miesto Martin Žihlavník I.C. Študenti, ktorí sa umiestnili na 1.- 3. mieste, postúpili na Krajské kolo. Dobre školu reprezentovali aj Palynkash I.D, Demko IV.E a Jánošík II.B, ktorí sa umiestnili v prevej polovici štartovacieho poľa.

Pozrite si reportáž TV Markíza o vyučovaní kybernetickej bezpečnosti na našej škole.

Blahoželáme našim RoboCupistom  Aurelovi Dúbravcovi a Timotejovi Karabínovi k víťazstvu v celoslovenskej súťaži! Foto tu. Televízne reportáže z Markízy, z RTVS, z Regiónov.

Dňa 4.4.2022 sa konalo krajské kolo SOČ. Našu školu reprezentovali títo žiaci: Daňo S., Martiaková T., Balcová E., Adamec A., Pafková K., Fábry S., Polčic M., Belopotocký Š., Fodor A., Danko A., Pokrievka M. .

Výsledky:

M. Pokrievka v odbore 12 Elektrotechnika - 1.miesto

E. Balcová v odbore 16 Teória kultúry, umenie,...- 1.miesto

S. Fábry v odbore 11 Informatika - 2.miesto
Postupujú do celoslovenského kola, ktoré sa bude konať 26. - 29.4.2022 v Bardejove.

Ostatní sa umiestnili na 4. mieste.
Všetkým súťažiacim blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

Oznamy pre stravníkov v školskej jedálni tu.

Vyhlásenie bezpríznakovosti - dokument na stiahnutie tu.


  • Zmena adresy školy z Celiny 536 na J. Kollára 536/1. Nová adresa znie: Stredná odborná škola elektrotechnická, J. Kollára 536/1, 03301 Liptovský Hrádok

V krajskom kole Olympiády z anglického jazyka nás úspešne reprezentovala Simona Hrabovská. V konkurencii 7 súťažiacich z celého kraja sa umiestnila na vynikajúcom 2. mieste. Blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.Smile

 
PDF Tlačiť

24.9.2019

na Majstrovstvách Slovenska World Robot Olympiad v Košiciach obsadil náš tím E-FoRce (Timotej Hliva a Pavol Tomčík z III.C a Matrin Polčic z II.C) úžasné druhé miesto. V kategórii SENIOR im unikol postup na Majstrovstvá sveta len o vlások. Gratulujeme  a ďakujeme za vzornú reprezentáciu.

 
PDF Tlačiť

14.9.2019

V regionálnom kole  Župnej kalokaghatie získalo družstvo našej školy (Sára Ševčíková a Patrícia Fajtová z II.B ; Luka Hladký, Denis Joób a Samuel Kováč zo IV.C) zlatú medailu a celkovo pekné 5. miesto. Blahoželáme  a ďakujem za vzornú reprezentáciu školy.

 
PDF Tlačiť

15.9.2019

Z okresného kola v cezpoľnom behu žiakov zákadných a stredných škôl v Liptovskom Mikuláši prinieslo naše družstvo v zložení Marek Žiška, Dušan Haluška a Ján Michal Mores bronzovú medailu. Blahoželáme a ďakujeme za vzornú repretzentáciu školy.

 
PDF Tlačiť
15.6.2019

Správa z konferencie eTwinning vo Viedni tu.

 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


generálny partner

www.eltek.com

partner

www.deltech.sk


partner

www.teslalh.sk


partner

www.hako.sk


partner

www.wegalh.sk

Dnes je:
Meniny má: Fridrich

Blahoželáme!


ŽILINSKÝ
samosprávny kraj

zriaďovateľ

Študentský preukaz ISIC/EURO26
Učiteľský preukaz ITIC