Pre uchádzačov o štúdium v školskom roku 2024/2025

V školskom roku 2023/2024 v 1. ročníku otvárame nasledovné odbory: 

  • 2561 M informačné a sieťové technológie 
  • 2567 M multimédia (digitálna grafika)
  • 2675 M elektrotechnika - počítačové siete a priemyselná informatika
  • 2682 K mechanik počítačových sietí
  • 2697 K mechanik elektrotechnik - autoelektronika

 

Šk. rok 2023/2024

 

Ponuka voľného pracovného miesta - pomocný/á kuchár/ka, pre viac informácií kliknite tu. 

 

 Messenger_creation_b891df55-92a9-485c-8f85-b861f0d0c4a5

 

Stredná odborná škola elektrotechnická s hlbokým zármutkom oznamuje, že nás opustil Ing.František Šafařík. Jeho úsmev, priateľstvo a skvelá povaha nám zostanú v srdci navždy.

Nech odpočíva v pokoji.

Ferko

 

 

 


Len čo posledný študent opustil budovu, naše učiteľky a učitelia sa pustili do práce! Odložili slávnostné oblečenie a pripravili chodby na maľovanie. Veríme, že vymaľované chodby prinesú pozitívnu energiu v novom školskom roku.

Fotky

 

 


Slávnostné ukončenie školského roka 2023/2024

Slávnostne sme ukončili školský rok 2023/2024. Riaditeľ školy Ing. Martin Gabauer vo svojom príhovore vyjadril úprimnú vďaku všetkým za ich obetavú prácu, ocenil mnohých študentov a na záver im zaželal oddych a nech nezabudnú okrem brigádovania aj cestovať a spoznávať svet.

riaditeldiplomy


Študentský športový deň!

V pondelok 24.6.2024 nás čaká obľúbený športový deň. Medzi triedami sa bude súťažiť v 9 rôznych športoch a to: katapult, streľbu z luku, volejbal, florbal, stolný tenis, beh po schodoch, šach, scrabble a streľba zo vzduchovky. 

Veríme, že aj letná verzia športového dňa bude úžasná!

 

 

 

Červený kríž súťaž prvej pomoci

Študenti Nikolas Vrbenský (1.A), Sebastián Glajza (1.A),  Sebastián Vendégh (1.A),  Tomáš Cecko (1.A),  a Timotej Hlavčo (1.B), sa 19.6.2024 zúčastnili  Súťaže prvej pomoci Slovenského Červeného kríža. Aj keď súťaž nebola ľahká, dokázali úspešne skončiť v prvej polovici medzi všetkými tímami. Ich odhodlanie a snaha sú obdivuhodné!

 


 

 

 Deň bez mobilov 

Venuj pozornosť skutočným ľuďom a skutočným zážitkom.

                                                                                         poster - D.Ďurišík II.D             De_bez_mobilov

 

 

 

13.06.2024 sa žiaci II.C a Samuel Vaško z II.A zúčastnili prvého Krajského environmentálneho festivalu pre stredné školy, ktorý organizuje Žilinský samosprávny kraj v areáli Budatínskeho zámku v Žiline s názvom "ZA zelený kraj". Mali možnosť si prezrieť rôzne organizácie zaoberajúce sa environmentálnou tematikou, vyskúšať si rôzne workshopy a navštíviť krásy Budatínskeho zámku a jeho okolia.

Fotky1 Fotky 2

 

 

Župná kalokagatia v Žiline – súťaž družstiev.

13.6. 2024 sa žiaci Liliana Kubeková 3. A, Patrícia Hýrošová 1.B, Tomáš Mihálik 1.B, Samuel Maslák 2.E, Richard Rybarský 3.C zúčastnili Župnej kalokagatie v Žiline. V prvej disciplíne sa našim žiakom ešte darilo, potom už to nešlo tak hladko a do finálovej skupiny nepostúpili. Každopádne im ďakujeme za reprezentáciu školy.

Fotky


Každý rok organizuje Červený kríž súťaž prvej pomoci, v ktorej si študenti môžu otestovať svoje vedomosti a zručnosti. A tento rok sa do nej zapojí aj 5-členný tím z I.A pod vedením Ing.Kiráľovej!

Prípravy na súťaž sú v plnom prúde:

- 4. júna absolvovali študenti seminár v Slovenskom Červenom kríži v Liptovskom Mikuláši.

-11. júna sa zúčastnili na workshope, kde im skúsení záchranári Peťo a Dianka odovzdali svoje cenné vedomosti a praktické skúsenosti. ‍

Počas workshopu sa študenti naučili:

• Ako rozdeliť tím pri nehode

• Ako efektívne spolupracovať

• Ako správne komunikovať so zraneným

• Ako volať na tiesňovú linku

• Postupy pri rôznych typoch zranení

Ďakujeme Peťovi a Dianke za skvelú prednášku a za to, že študentom pomohli pripraviť sa na súťaž!

Sme presvedčení, že naši študenti zo seba dajú maximum a v súťaži dosiahnu skvelé výsledky!

 


Kristína Šubjaková z III.B sa zúčastnila Medzinárodného bootcamp-u pre mladých hekerov vo Viedni a dostala sa do nového tímu 10 mladých ľudí, ktorí budú Slovenskú republiku zastupovať na ECSC 2024 v talianskom Turíne.


 

 

4. účelové cvičenie žiakov 2. ročníka

11. 6.2024 študenti 2. ročníka úspešne absolvovali 4. účelové cvičenie na OŽAŽ. Účelové cvičenie zahŕňalo zdravotnícku prípravu (študenti si precvičili poskytovanie prvej pomoci a ošetrenie rôznych typov zranení); topografiu (naučili sa orientovať pomocou mapy); protipožiarne školenie (zoznámili sa s rôznymi druhmi hasiacich prístrojov a nacvičili si ich používanie); lukostreľba (zábavnou formou si vyskúšali strieľanie z luku) a CO praktické školenie (naučili sa reagovať na rôzne nebezpečné situácie).


 

V celoslovenskej súťaži v programovaní JavaScript Cup sa Kristián Kekeš z II.B a Daniel Ďurišík z II.D umiestnili na 4. a 5. mieste. Gratulujeme k dosiahnutému úspechu!


Žiaci sa od budúceho školského roka budú môcť tešiť z novovytvorenej oddychovej zóny - pri jazierku. Jazierko je vytvorené v rámci projektu “Jazierko pre všetkých”, ktorý je spolufinancovaný z grantového programu odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja s názvom “Enviro 2024” v hodnote 700€. Úloha jazierka nebude len estetická, ale bude predovšetkým slúžiť ako vodozádržný prvok.


 

Žiaci prvého ročníka sa zúčastnili fyzikálnej exkurzie v Košiciach, 29.5.2024 triedy 1.B a 1.C a 22.5.2024 triedy 1.A, 1.D a 1.E. Navštívili planetárium a vedecko-technické centrum v Slovenskom technickom múzeu a Steelpark.


Druháci z odboru multimédiá navštívili Galériu P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši a v sprievode galerijnej pedagogičky si prezreli dve výstavy. Väčší záujem u nich vzbudila tvorba autorky Aleny Adamíkovej, ktorá vystavuje portréty mladých ľudí pod názvom Prestávka pred búrkou. Svoju pozornosť však venovali aj dielam slovenských umelcov z 20.storočia - oslovil ich fotograf Martin Martinček aj hrádocký rodák Jan Durina, či maliar Ľudovít Fulla.Našim študentom sa opäť zadarilo a v rámci projektu Greenfluenceri a energia sa prebojovali z takmer 50 zapojených škôl na Slovensku medzi piatich víťazov. Do súťaže sme sa prihlásili ešte v októbri a absolvovali prvé workshopy a školenia v Žiline. Zadaním súťaže bolo pripraviť projekt, ktorým môžeme prispieť k ušetreniu prírodných zdrojov a priniesť ekologickejšie riešenia v rámci kolektívu s využitím sociálnych sietí.

Nakoľko sme vďaka Jakubovi Slimákovi z III.A mali na škole začínajúci koncept pre spoločné doručovanie zásielok SOŠE objednávka, stačilo zapojiť ďalších žiakov a spoločnými silami sme tento projekt rozšírili, podrobne popísali a zdokumentovali. Mesiace tímovej spolupráce a úsilia priniesli ovocie a veľmi sme sa potešili správe o víťazstve a s tým spojenej výhre v podobe zážitkových cien pre členov tímu a finančnej odmeny pre školu na ďalšie vzdelávacie aktivity.

Poďakovanie za prácu na projekte a pomoc pri dotiahnutí všetkých častí do zdarného konca patrí celému tímu žiakov: Jakub Slimák ( III.A), Betka Taligová ( II.D.), Daniel Ďurišík (II:D.), Dávid Gemerský (IV.C.), Peťo Krčula ( II:D), Adam Šeffer ( III.A) a Beata Gáliková ( II:D)

Viac o projekte sa môžete dočítať tu: https://sutaz.prebuducnost.sk/vitazi

Odkaz na Instagram: https://www.instagram.com/sose_objednavka/

 

 


Informácie pre uchádzačov o štúdium v SOŠE v šk. roku 2024/2025 nájdete tu. 

 

 

Rozlúčka maturantov ročníka 2020 - 2024

10. mája 2024 sa so slzou v oku a úsmevom na tvári rozlúčilo 112  maturantov so školou pred odchodom na akademický týždeň.

Prajeme vám, milí maturanti, aby ste akademický týždeň využili naplno a šťastnú ruku pri ťahaní maturitných otázok.

Fotky sú zverejnené na našej faceookovej stránke.

 


 

 

 Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky

V dňoch 6. až 9. mája 2024 sa 112 študentov z piatich odborov zdolalo náročnú skúšku dospelosti – PČOZ.

 


 

 

Výchovný koncert umeleckej agentúry LetArt Medzi nami

6. mája 2024 sa študenti 1. - 3. ročníka zúčastnili výchovného koncertu umeleckej agentúry LetArt s názvom “Medzi nami”. Koncert sa zameral na dôležitú tému rôznorodosti a inklúzie. Ukázal nám, že svet je plný rozdielnych osobností s rôznymi pohľadmi na život, generačnými rozdielmi, inými prioritami a záujmami. Zdôraznil, že “Medzi nami” je mnoho odlišných ľudí, ktorí sa denno-denne stretávajú a musia sa naučiť vzájomne sa akceptovať a vychádzať medzi sebou. Cieľom koncertu bolo motivovať mladú generáciu k objavovaniu vlastných koreňov a  histórie. Ďakujeme umeleckej agentúre LetArt za skvelý zážitok!

 


 

 

 

Súťaž pri príležitosti Svetového dňa umenia 2024!

Úlohou bolo vytvoriť fotografiu, na ktorej je stvárnené študentmi vybrané umelecké dielo.

A máme už výhercov. Boli sme nadšení z kreativity a nápaditosti, s akou pristupovali k tvorbe svojich  prác.


1. miesto: Kristián Kasák, Zuzana Zádrapová (IV.A), Jakub Hachlinec (II.D)

2. miesto: Martin Veselovský, Markus Schmidt (IV.D) s kompozíciou na námet od Johna Laveyho

3. miesto: Martin Veselovský, Markus Schmidt (IV.D) s kompozíciou na námet od Junga Francoisa


Ešte raz gratulujeme víťazom a ďakujeme všetkým za skvelú prácu!

Víťazné práce si môžete pozrieť tu

 

 

Vizualizácia prírodnej histórie (Vladivoj Vančura)

Proces tvorby:

https://kragleh.github.io/vizualizacia-prirodnej-historie/

 

 

Naša škola sa zelená!

V piatok 26. apríla každá prvácka trieda zasadila ovocný stromček podľa vlastného výberu. Vďaka šikovným rukám našich študentov sa tak do školského sadu pridali jablone, hrušky, slivka a aj višňa. Sme nesmierne hrdí na túto iniciatívu a veríme, že sa o stromčeky budú prváci starať. Kým sa stanú absolventmi, stromčeky už pekne dorastú a možno sa im podarí ochutnať aj prvé ovocie, ktoré na nich vyrastie. Fotky nájdete na našej facebookovej stránke. 

Ďakujeme všetkým prvákom za skvelú prácu!

 


 

25.4.2024 sa naše študentky informačných a sieťových technológií a multimédií zúčastnili už 11. ročníka Girl’s Day na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity! Dievčatá mali možnosť spoznať rôzne aspekty štúdia informatiky a technológií, vyskúšať si programovanie, robotiku, tvorbu webových stránok a oveľa viac! Girl’s Day je skvelou príležitosťou pre dievčatá, aby zistili, že informatika nie je len pre chlapcov, a aby sa inšpirovali k štúdiu v tomto dynamickom odbore.


 

Dňa 24.4.2024 sa naši študenti zúčastnili Python Cup a JavaScript Cup, kde si zmerali sily v programovaní a ukázali, aké vedomosti a zručnosti v tejto oblasti majú. Súťaže Python Cup a JavaScript Cup sú určené pre žiakov, ktorí sa chcú prejaviť v programovaní a zdokonaliť svoje znalosti v jazykoch Python a JavaScript. Súťažiaci riešia rôzne úlohy, ktoré preverujú ich logické myslenie, kreativitu a programové zručnosti. Ďakujeme všetkým študentom, ktorí sa do súťaží zapojili: II.B: Kristián Kekeš, Tobias Slabej; II.D: Daniel Ďurišík; III.B: Jakub Humený, Matúš Iríček, Timur Keyzlar, Kristína Šubjaková; III.C: Oliver Lichvár; IV.B: Ivan Petráš, Matúš Majer, Peter Olexa, Richard Podsedník, Martin Palovčík, Peter Šípka; IV.C: David Gemerský.


 

Celoštátne kolo Stredoškolskej odbornej činnosti - 24.4.2024 začína prehliadka talentovaných študentov z celého Slovenska v Nitre. Elektro reprezentuje Vanesa Orčíková a Marián Kováč zo IV.B.


 

18.4.2024 sa žiaci 2. ročníka zúčastnili prednášky s názvom "Lasery tak ako ich nepoznáme". Prednášajúci prof. Ing. Sušan Pudiš, PhD. a Ing. Matej Goraus, PhD. zo Žilinskej univerzity, žiakom priblížili tajomstvá laserov a LED diód. Prednášku zakončila laserová show. 

Ďakujeme za túto inšpiratívnu prednášku!


Deň narcisov

Vďaka vašej ľudskosti a štedrosti sa nám podarilo vyzbierať krásnu sumu 984,30€, ktorá pomôže v boji proti tejto zákernej chorobe. Veľké ĎAKUJEME patrí všetkým dobrovoľníkom za ich odhodlanie a ochotu šíriť posolstvo nádeje a podpory. Ďakujeme aj všetkým, ktorí prispeli kúpou narcisu a ukázali tak svoje srdce a solidaritu. Spoločne sme opäť dokázali, že aj malý kvietok môže priniesť veľkú nádej!

Vo štvrtok 18.4.2024 sa naša škola zapojí do kampane Ligy proti rakovine. Každý môže prispieť dobrovoľným príspevkom buď osobne v priebehu zajtrajška, kedy bude pebiehať Deň narcisov, alebo formou sms už dnes ako je uvedené na obrázku nižšie. 

Den_narcisov_2024


15. apríla sme si pripomenuli Svetový deň umenia. Tento významný deň je spojený s narodením slávneho renesančného umelca Leonarda da Vinciho. Kolegyne p. Drusková a p. Krevová pripravili pre žiakov zaujímavé aktivity a súťaže spojené s umením. 


 

V Krajskom kole Olympiády kritického myslenia sú úspešnými riešiteľmi títo žiaci – v prvej kategórii Daniel Ďurišík z 2.D a Kristián Urban z 1.C, v druhej kategórii Jakub Šmihula, Timur Keyzlar, Jakub Humený, Lukáš Števček z 3.B a Adam Ilavský z 3.C. Úspešným riešiteľom gratulujeme a všetkým zúčastneným ďakujeme za reprezentáciu školy.


Dňa 9.4.2024 sa kolana súťaž NAG 2024,  v čase od 08:00 do 15:30 v priestoroch Fakulty riadenia a informatiky, Žilinskej univerzity v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina. Súťaže sa zúčastnili nasledovní žiaci: Lichvár 3.C, Majer 4.B, Keyzlar, Šubjaková, Humený, Iríček 3.B s umiestnením:

Kategória HS3 – Stredoškolskí študenti – trojčlenné tímy
13. a 14. miesto

Kategória UNI – Stredoškolskí študenti – jednotlivci
5, (Lichvár) a 26. miesto

Kategória Kybernetická bezpečnosť – stredoškolskí študenti
3. (Lichvár) a 6. (Majer) miesto

Všetkým blahoželáme a ďakujeme za účasť.


Deň Zeme 

V rámci osláv Dňa zeme, ktorý sa tento rok oslavuje 22.4.2024, sme sa rozhodli skrášliť okolie našej školy. Od 3.4.2024 prebieha upratovanie školského areálu. Žiaci počas vybraných hodín hrabú lístie, okopávajú a zametajú chodníky a zbierajú smeti. Všetkým žiakom a učiteľom , ktorí sa do upratovania zapojili a zapájajú ďakujeme.

„Niekedy musíš pozbierať odpadky iných ľudí, aby si odišiel zo sveta lepší, ako si ho našiel.“ – Bill Nye

 

ALMA MATER 2024 - študenti z III.A na Žilinskej univerzite! ‍‍

Dňa 6. apríla 2024 sa elektrotechnici a grafici z III.A - Jakub Jaraba, Oziris Kruták, Lilian Kubeková, Jakub Brestovič, Sebastián Črepovský, Michaela Račková, Richard Benčík, Filip Majerík, Patrik Harezník, Samuel Focko, Jozef Labaška a Juraj Kandera - spolu s Mgr. Velkovovou zúčastnili projektu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR ALMA MATER 2024.Tento projekt vytvára priestor na prepojenie maturantov so slovenskými vysokými školami a pomáha im s výberom tej pravej pre nich. Sme radi, že naši študenti mali možnosť zúčastniť sa tejto skvelej akcie a dozvedieť sa viac o možnostiach štúdia na Slovensku. Ďakujeme organizátorom za pozvanie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!21.3.2024 sa konalo Mestské kolo vo volejbale a my sme si vybojovali úžasné 3. miesto! Našu školu reprezentovali: Peter Bukový, Matúš Lauko, Jakub Brestovič, Samo Celušňák, Karolína Nemčeková, Terézia Ondečková, Kvetoslava Dúhová, Alžbeta Klincová.

Všetkým srdečne gratulujeme k výkonu a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy!V Krajskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti, ktoré sa konalo 26. marca 2024 v Kysuckom Novom Meste, sme mali svoje želiezka v ohni. V rôznych kategóriách nás reprezentovali šikovní účastníci:

Grafik Tomáš Halama zo IV.A.

Študenti odboru Informačných a sieťových technológií zo IV.B: Vanesa Orčíková, Veronika Šefranková, Matúš Kicák, Marián Kováč a Bohuslav Uličný.

Marián Kováč si zaslúžene vybojoval prvé miesto so svojím modelom umelej inteligencie a Vanesa Orčíková obsadila tretiu priečku s iOS aplikáciou. Srdečne im blahoželáme! Riaditeľ školy im poďakoval za reprezentáciu školy.Svet médií III

Po úspešných dvoch častiach prišlo 27.3.2024 pokračovanie mediálneho vzdelávania dynamickou a modernou formou. Študenti sa dozvedeli množstvo nových informácii zo sveta kinematografie a reklám, ktoré doslova naštartujú ich kritické myslenie a nový pohľad na audiovizuálnu kultúru.

Ďakujeme tvorcom Školy zážitkov Harvart."Učenie vonku" sa stalo dôležitou súčasťou pedagogického prístupu pre učiteľov po celom svete. Táto metóda poskytuje žiakom možnosť prepojenia s prírodou a skutočným svetom, čo zvyšuje ich zapojenie a zlepšuje učebné výsledky.

Vďaka Žilinskému samosprávnemu kraju, ktorý vytvoril projekt s názvom “Zvyšovanie kvality environmentálneho vzdelávania v Žilinskom kraji” a organizácii Živica, ktorá poskytla vzdelávanie “Učenie vonku”, sa učitelia mohli v dňoch 18.3. a 19.3.2024 vzdelávať v tejto oblasti, aby lepšie porozumeli tomu, ako túto metódu efektívne implementovať do svojich tried. Ich vzdelávanie zahŕňalo rôzne prvky, vrátane teoretických znalostí o výhodách učenia vonku, praktických cvičení a skúseností z prvej ruky.

Ucenie_vonku_1Ucenie_vonku_3Ucenie_vonku_2

Stretnutie po dvadsiatich rokoch

V stredu 6. marca 2024 si žiaci SOŠ elektrotechnickej v Liptovskom Hrádku vyskúšali na vlastnej koži, ako vedia zaujať seniorov – bývalých učiteľov a zamestnancov, ktorí sa spolu stretli na pôde školy po vyše dvadsiatich rokoch. Podnetom bola celoslovenská súťaž pre školy „Nauč svoju BABKU/DEDKA, ako rozpozná podvody na Internete...“, ktorú vyhlásil Preventista.sk. V tejto súťaži sme sa s naším projektom umiestnili medzi strednými školami na prvom mieste.

A tak sa naši žiaci prvý raz vybrali medzi naozaj veľkú skupinu asi štyridsiatich seniorov porozprávať im o nástrahách, ktoré na nich číhajú na Internete. Na začiatok to bola naozaj silná pilotná skupina náročných poslucháčov. Stihli sa spolu porozprávať o spôsoboch sociálneho inžinierstva, nástrahách „fišingu“, a že nie je heslo ako heslo. Nakoniec, ako správni žiaci, seniori úspešne vyriešili aj bezpečnostný vedomostný test. Napriek  obavám, či sa dobre pripravili, alebo či poslucháčov nezasypú nezrozumiteľnými pojmami, bola väčšia ich radosť, keď  videli, že záujem seniorov bol nesmierny a ich snaženie bolo odmenené úsmevmi, otázkami a potleskom.

V tomto duchu chcú žiaci SOŠ elektrotechnickej v Liptovskom Hrádku pokračovať aj ďalej pri ďalších bezpečných stretnutiach s babkami a dedkami.

Fotka-uitelia1

54 študentov ukázalo, že v nich drieme hrdinstvo! 20.3.2024 sa uskutočnila darcovská akcia krvi a 54 študentov sa odhodlalo venovať tú najvzácnejšiu tekutinu - krv. Sme nesmierne hrdí na ich odvahu a nezištnosť, ktorou pomáhajú zachrániť životy iných. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili a stali sa tak súčasťou tejto akcie!

Darovanie_krvi

Dňa 19.3. sa uskutočnilo Krajské kolo Olympiády kritického myslenia, ktoré prebiehalo online. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách:

1.kategória (žiaci 1.a 2.ročníka):

Kristián Helebrant (2.C), Lukáš Mičuda (2.C), Daniel Ďurišík (2.D), Kristián Urban (1.C)

2. kategória (žiaci 3. a 4. ročníka):

Jakub Humený (3.B), Lukáš Števček (3.B), Jakub Šmihula (3.B), Dávid Sabucha (3.B), Timur Keyzlar (3.B), Adam Ilavský (3.C),  Martin Palovčík (4.B), Martin Jánošík (3.B)

Všetkým zúčastneným ďakujeme za reprezentáciu!15.3.2024 digitálni grafici zo IV.A navštívili Školu umeleckého priemyslu v Ružomberku. Pod  vedením učiteľov a študentov z odboru fotografický dizajn si vyskúšali proces vyvolania fotografií a zhotovenie fotogramu, prezreli si odborné učebne a práce študentov. Ďakujeme všetkým za podnetne a príjemne strávený čas.

Fotky z akcie nájdete na našej facebookovej stránke


PyCon 2024 - je trojdňové podujatie plné prednášok a workshopov, ktoré vytvára priestor na výmenu informácií a podnetné diskusie. Súčasťou konferencie sú tiež aktivity podporujúce úplných začiatočníkov a začiatočníčky pri ich zoznamovaní sa s programovacím jazykom Python. Tohto podujatia sa zúčastnil Oliver Lichvár III.C


Security Girl - ambasádorky bezpečného správania na internete.

Naše Security Girls sa vo firme Eset v Bratislave zúčastnili stretnutia, na ktorom sa dozvedeli nové informácie z oblasti kyberbezpečnosti. A do nášho tímu pribudla nová posila, Vanessa Bartíková z I.D, ktorá úspešne absolvovala všetky školenia a z rúk lektoriek z Aj Ty v IT si prebrala svoj certifikát.


12.3. - 13.3.2024 sa konala externá časť (EČ) a písomná forma internej časti (PFIČ) maturitnej skúšky z predmetov slovenský jazyk a literatúra a anglický jazyk. Testovania sa zúčastnilo 112 maturantov.

14.3.2024 sa 23 štvrtákov zúčastnilo EČ maturitnej skúšky z predmetu matematika.


Stretnutie s absolventmi

11.3.2024 nás na škole navštívili 4 naši úžasní absolventi, ktorí študujú na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity: Martin Polčic, Adam Adamec, Samuel Fábry a Katarína Pavlíková. Porozprávali nám o svojich skúsenostiach so štúdiom, prijímacích pohovoroch a aj zábave.Bolo to veľmi inšpiratívne stretnutie a už teraz sa tešíme na ďalšie!


5.3.2024 OKRESNÉ KOLO SOČ: 47 PRÁC, 17 ŠKOLSKÝCH SOČKÁROV A NEPRETRŽITÁ INŠPIRÁCIA!

Naša škola v tejto súťaži zaujala výraznú účasť - 17 študentov v rôznych kategóriách, od elektroniky až po informatiku, od fyziky po dizajn. Ich entuziazmus a oddanosť odrážali nové pohľady a perspektívy, ktoré prenášajú študentov do sveta vedeckého a tvorivého výskumu. Deň súťaže bol plný nabitých emócií a nadšenia, každý okamih bol inšpiratívnym zážitkom. Gratulujeme všetkým súťažiacim k ich úžasnej práci a tešíme sa na ďalšie inšpiratívne podujatia Stredoškolskej Odbornej Činnosti!


Krajskom kole Olympiády v anglickom jazyku sa talentovaný študent Peter Pecho zo IV.A umiestnil na 3. mieste! Peter, držíme ti palce na ďalšej ceste a tešíme sa na tvoje úspechy!

diplom_0011

 

Dňa 15. 2. 2024 sa naši študenti Samuel Vaško, Jakub Santus (2.A), Šimon Janík, Kristián Kekeš (2.B), Mathias Mach, Jakub Prostredný (2.C), Andrej Kuboš, Matúš Rúfus (2.D) zúčastnili zaujímavej akcie - 20. ročníka International Particle Physics Masterclasses 2024 na Žilinskej univerzite. Študenti si najprv vypočuli niekoľko prednášok o časticovej fyzike a o veľkom hadrónovom urýchľovači (LHC) v Cerne, v ktorom sa zrážajú častice pohybujúce sa takmer rýchlosťou svetla. Poznatky z prednášok následne využili pri počítačovom cvičení, v ktorom pracovali s reálnymi dátami získanými z LHC (detektor ATLAS). Mali tak možnosť znovu objaviť rôzne častice (napr. Z-bozón, Higgsov bozón), pozorovať ich trajektórie a vyskúšať si prácu časticových fyzikov v Cerne. Na záver sa spojili vo videokonferencii s fyzikmi z Cernu a študentami z Talianska, Česka a Švajčiarska, aby vyhodnotili namerané údaje.

Ako bonus pozorovali v hmlovej komore trajektórie častíc „naživo“ a pozreli si aj vlnovodné laboratórium Žilinskej univerzity, v ktorom vyvíjajú špičkové senzory založené na optických vláknach.


Študenti prvého ročníka absolvovali Lyžiarsky kurz v zimnom lyžiarskom stredisku Ski centrum Opalisko v dvoch turnusoch, od 29.1. do 2.2.  1.C a 1.E a od 5.2. do 9.2. 1.A, 1.B a 1.D. Žiaci strávili čas na svahu rozširujúc svoje lyžiarske zručnosti a vytvárajúc pekné spomienky. Získali nové techniky a zručnosti a naučili sa nie len lyžovať, ale aj tímovej práci a vzájomnej podpore.

Fotky z kurzu nájdete na našej facebookovej stránke.Naši maturanti absolvovali workshop z FEI TUKE s absolventmi našej školy Ing. Jánom Papajom, PhD. a Ing. Patrikom Juríkom. Pre našich maturantov to bola jedinečná príležitosť získavať cenné skúsenosti a rady priamo od predstaviteľov Technickej univerzity v Košiciach.8.2.2024 sa uskutočnilo krajské kolo Olympiády ľudských práv v Žiline. Našim reprezentantom bol Kristián Helebrant z II.C.


6.2.2024 sa študenti 2. ročníka zúčastnili fyzikálnej exkurzie. Na Žilinskej univerzite pre nich vysokoškolskí pedagógovia pripravili špeciálne laboratórne cvičenia Interakcia elektromagnetického poľa s biologickými štruktúrami a Ultrazvukové vlnenie. Okrem laboratórnych cvičení navštívili aj výstavu “Krajina vĺn”. Demonštrácie z oblasti vlnenia sprevádzané odborným výkladom boli zaujímavým doplnením učiva z fyziky.

Fotky z exkurzie nájdete na našej facebookovej stránke.


Erasmus+ v praxi!

1. februára 2023 sme na škole privítali učiteľov z iných škôl na Diseminačnom stretnutí venovanom programu Erasmus+. Cieľom stretnutia bolo informovať o možnostiach, ktoré Erasmus+ ponúka, a to ako pre učiteľov, tak aj pre študentov.

Počas stretnutia:

  • sme predstavili program Erasmus+ a jeho ciele,
  • informovali sme o mobilite učiteľov a mobilite študentov,
  • naši učitelia sa podelili o svoje skúsenosti s Erasmom v Taliansku,
  • študenti porozprávali o svojich pobytoch v Španielsku a Čechách,

Stretnutie bolo plné inšpiratívnych príbehov a užitočných informácií. Všetci účastníci sa zhodli, že Erasmus+ je skvelý program, ktorý umožňuje rozvíjať jazykové a odborné zručnosti, spoznávať nové kultúry a nadväzovať medzinárodné kontakty.

Fotky zo stretnutia nájdete tu alebo na našej facebookovej stránke.


Ing. Milan Daniš prežil na našej škole 4 roky ako študent, 19 rokov ako uciteľ odborných predmetov, 8 rokov ako zástupca riaditeľa a 15 rokov školu viedol ako riaditeľ, spolu je to viac ako 45 rokov a my mu prajeme aspoň toľko rokov vo funkcii spokojného dôchodcu. Ďakujeme.

danis-2

 


10 študentov z I.A triedy sa zapojilo do medzinárodného projektu eTwinning pod vedením Ing. Kiráľovej. Naše partnerské školy sú z Dánska (Kodaň), Španielska (Valencia) a Francúzska (Guer). Témou je WELLBEING medzi mladými ľuďmi.
Dňa 30.01.2024 sa uskutočnilo Okresné kolo v basketbale, ktorého sa zúčastnili nasledovní žiaci: Samuel Králik IV.A; Martin Lovíšek IV.B; Richard Lobo III.A; Jakub Brestovič III.A; Matúš Lauko III.A; Miroslav Nicolas Pleško III.A; Oliver Matalík III.B; Simon Krakovský III.D; Tomáš Peterec II.B; Maroš Petera II.C; Jozef Štábel I.A a Tomáš Slugeň I.B. Naši reprezentanti sa umiestnili na 2. mieste spomedzi 8 družstiev. Fotky nájdete tu.
22.01.2024 navštívil našu školu generálny riaditeľ spoločnosti Tesla Liptovský Hrádok Ing. Marek Kyseľ. Prednášal študentom maturitného ročníka o oblasti vývoja, výroby, montáže a servisu batériových úložísk. Zároveň sa venoval aj spolupráci so zahraničnými partnermi a Žilinskou univerzitou. Študenti sa dozvedeli množstvo zaujímavých informácií o tejto perspektívnej oblasti. Generálny riaditeľ im predstavil produkty a služby spoločnosti Tesla, ako aj jej plány do budúcnosti.
17.1.2024 nás úspešne reprezentoval na Okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku Peter Pecho zo IV.A. Postupuje na krajské kolo. Srdečne blahoželáme.

pecho_diplomzm


Dňa 11.01.2024 žiaci II.D triedy, odboru Multimédiá, v rámci predmetu počítačová grafika navštívili Kultúrny dom v Liptovskom Hrádku, kde sa konala výstava súťaže ”Liptovský Hrádok vo fotografii 2023, XII. ročník” od 02.10.2023 do 19.11.2023. Michal Červeň z II.D, ktorý sa tejto sútaže zúčastnil, sa umiestnil v kategórii “Kriváň - Cena MUDr. Dušana Červeňa” na krásnom 3. mieste. Michalovi srdečne gratulujeme a jeho súťažné fotky v plnom rozlíšení si môžete pozrieť aj tu.
21.12.2023 sa na škole uskutočnil Študentský športový deň. Žiaci si mohli počas tohto dňa zasúťažiť a premerať svoje sily v nasledovných športoch: Volejbal, Šach, Scrabble, Stolný tenis, Kalčeto, Bench press a veslovanie, Beh po schodoch, Minecraft a Xbox.

Dnes 19.12.2023 sa v priestoroch školy uskutočnila Vianočná charitatívna burza. Žiaci si mohli zakúpiť rôzne predmety, ktoré boli do burzy darované, ale v ponuke boli aj lahodné dobroty ako punč, koláčiky a čerstvo pripravované palacinky a oblátky. Súčasťou burzy bola aj tombola, kde sa mohli vyhrať zaujímavé ceny. Najdôležitejšie však je, že tým, že si žiaci a učitelia niečo zakúpili, tak prispeli na pomoc malej Dorotke, ktorá potrebuje na svoju liečbu a rehabilitáciu našu podporu. Podarilo sa vyzbierať 579€! Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí si niečo zakúpili a samozrejme aj samotným organizátorom a dobrovoľníkom tejto akcie.
Naša škola sa zapojila do projektu Greenfluenceri a energia!

Cieľom tejto súťaže je aktivizácia žiakov pod vedením koordinátora projektu, smerujúca k identifikácii problémov a problematických situácií z oblasti ochrany životného prostredia, výroby, prenosu a efektívneho využitia rôznych zdrojov energie. Chceme inšpirovať k hľadaniu udržateľných riešení a podporovať korektné šírenie relevantných informácií medzi školskú a širšiu komunitu s využitím médií, najmä sociálnych sietí.

Doteraz sa žiaci Beáta Gáliková II.D, Alžbeta Taligová II.D a Jakub Slimák III.A zúčastnili 3 workshopov a školení zameraných na projektové riadenie, energiu a životné prostredie a kritické myslenie v súvislosti s používaním sociálnych sietí. Teraz prichádza nasledujúca fáza súťaže, kde sa budú snažiť vymyslieť a realizovať projekt zameraný na šetrenie prírodných zdrojov, ktorý môže mať význam pre širšiu komunitu.

Táto súťaž je organizovaná cez Ekofond SPP pre budúcnosť.

Spolu môžeme urobiť veľký pokrok v ochrane životného prostredia a efektívnom využívaní energie!
Dňa 14.12.2023 sa uskutočnilo 3. účelové cvičenie na OŽAZ pre druhákov, v ktorom si mali možnosť vyskúšať rôzne aktivity ako streľba zo vzduchovky, prevencia nebezpečenstiev digitálneho sveta, zdravotná príprava  a ako hostí znovu mohli privítať príslušníkov armádneho zboru, ktorí zdieľali svoje vedomosti o civilnej obrane a demonštrovali použitie masiek a učili študentov porozumieť topografii, pracovať s mapami, presne ich čítať a interpretovať.
Dňa 13.12.2023 žiaci prvého ročníka absolvovali 1. účelové cvičenie na OŽaZ. Počas tohto cvičenia sa študenti nielen teoreticky, ale aj prakticky naučili dôležité zručnosti, ktoré využijú aj v ich každodennom živote ako sú prvá pomoc, prevencii závislostí a ako bonus mali žiaci možnosť privítať príslušníkov ozbrojených síl, ktorí im poskytli vedomosti o topografii a civilnej ochrane.
Vyhodnotenie Olympiády kritického myslenia nájdete tu.

12.12. 2023 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády kritického myslenia. Školského kola sa zúčastnilo 28 žiakov v nasledovných kategóriách:

Kategória 1.:
Jakub Hachlinec II.D Beáta Gáliková II.D Daniel Ďurišík II.D Veronika Gazdičová II.D Sebastián Vendégh I.A Dávid Pastucha I.D Kristian Urban I.C Matej Gálik I.C Samuel Garai I.D Sofia Porubänová I.D Adam Melich I.D Lev Lorer I.D, Laura Pozorová I.D Damián Michalička I.D Mathias Mach II.C Lukáš Mičuda II.C


Kategória 2.: 
Martin Palovčík IV.B Tobiáš Lakoštík IV.B Bohuslav Uličný IV.B Martin Jánošík III.B
Jakub Humený III.B Lukáš Števček III.B Jakub Šmihula III.B Dávid Sabucha III.B
Timur Keyzlar III.B Richard Urmín III.B Adam Ilavský III.C Peter Pecho IV.A
Vyhodnotenie Olympiády ľudských práv nájdete tu.

Dňa 6.12.2023 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády ľudských práv, ktorého sa zúčastnili nasledovní žiaci: Šmida Matej (2.B), Janík Šimon (2.B), Mičuda Lukáš (2.C), Mach Mathias (2.C), Helebrant Kristián (2.C), Gáliková Beáta (2.D), Gazdičová Veronika (2.D).
Naša škola sa zapojila do výzvy „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?“ Spoločne sa nám podarilo naplniť vyše 50 krabíc. Krabíc plných niečoho sladkého, niečoho slaného, niečoho teplého, niečoho mäkkého, niečoho voňavého, niečoho na zábavu, niečoho zo srdca, ale hlavne krabíc plných LÁSKY. Veríme, že naše darčeky vyčaria úsmev na tvári seniorom v domovoch dôchodcov.
Umiestnenie našich žiakov v KK Zenitu nájdete tu.

Dňa 30.11.2023 sa na našej škole konalo Krajské kolo Zenitu v elektronike. Súťažilo sa v dvoch kategóriách: A - pre žiakov 3. a 4. ročníka a B - pre žiakov 1. a 2. ročníka. Najlepší účastníci budú mať možnosť postúpiť na ďalšie kolo Zenitu a reprezentovať náš kraj!
23.11.2023 sa študenti Filip Berko z II.A a Tomáš Kuna zo IV.B zúčastnili Okresného kola v bedmintone. Medzi 6 tímami, sa náš tím prebojoval až na bronzovú priečku!
Dňa 23.11.2023 sa konala Olympiáda v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa jej 38 študentov, ktorí sa odvážili ukázať svoje jazykové schopnosti. V teste, ktorý prebehol online formou, si zmerali svoje vedomosti a zručnosti v posluchu, gramatike, slovnej zásobe a čítaní. Do ústnej časti postúpili prví dvanásti najlepší. Z nich vyšli po zrátaní bodov z písomnej a ústnej časti víťazi. Na 1. mieste sa umiestnil Peter Pecho (IV.A), na 2. mieste Matej Vráblik (III.D) a na 3. mieste Bruno Hôrka (II.A). Peter Pecho nás bude reprezentovať na okresnom kole.
16.11.2023 sa študenti Jakub Brestovič  z III.A, Tobias Bumbera z III.C, Patrik Gutleber z I.C, Alexander Kerdík z II.B, Michal Kráľ z IV.D, Jakub Kubačák z III.A, Matúš Lauko z III.A, Richard Lobo z III.A, Kristián Ondrejka z IV.C, Maroš Petera z II.C, Matúš Janko z II.A, Jakub Šmihula z III.B zúčastnili Okresného kola vo florbale. 9 družstiev sa stretlo v tomto turnaji a naše mužstvo obsadilo skvelé druhé miesto!
Dňa 22.11.2023 sa opäť konala medzinárodná tímová súťaž v riešení fyzikálnych príkladov - Fyziklání online. Tentokrát sa jej zúčastnili 2 družstvá z našej školy:

1. tím: Samuel Maslák (2.E), Sebastián Glajza (1.A), Timotej Hlavčo, Samuel Levčík (1.B) a Matej Gálik (1.C)

2. tím: Matúš Janko, Dávid Novák, Filip Prokopič, Marco Peter Valek a Samuel Vaško (všetci 2.A)
Víťazkou Školských majstrovstiev v šachu SŠ sa stala Kristína Šubjaková z III.B. Ako ďalší sa umiestnil Samuel Jurgoš z III.C a to na bronzovej priečke. Samozrejme poďakovanie patrí aj všetkým reprezentantom školy na šachovom turnaji - Martinovi Jánošíkovi III.B, Alžbete Klincovej IV.A, Leovi Slosiarovi IV.B, Samuelovi Lehotskému I.B a Dávidovi Novákovi II.A.

21. novembra 2023 sa naši štvrtáci zúčastnili online konferencie o budúcnosti trhu práce Reydycon Slovensko 2023. Maturanti mali možnosť odhaliť najnovšie trendy v budúcich pracovných odboroch a to najmä z oblastí elektrotechnika, strojárstvo, informačné technológie, médiá, marketing a manažment.

Cieľom podujatia bolo pomôcť maturantom podnikať kroky, ktoré im pomôžu nájsť uplatnenie a zjednodušiť často náročný prechod zo školy do práce.
Vyhodnotenie súťaže iBobor nájdete tu.

V dňoch 8. a 9. novembra sa na našej škole konala súťaž iBobor. Súťaž je určená pre študentov základných a stredných škôl, ktorí sa chcú otestovať v riešení úloh z oblasti informatiky. Študenti mali možnosť zúčastniť sa súťaže v niekoľkých kategóriách, ktoré sa líšia náročnosťou a počtom úloh. Súťažiaci mali na vyriešenie úloh obmedzený čas, ktorý sa líšil podľa kategórie. Počas súťaže sa stretli s ľahkými, stredne náročnými aj ťažkými úlohami.
V dňoch od 17.10.2023 do 19.10.2023 prebiehalo školské kolo súťaže Zenit v týchto kategóriách:

17.10.2023 – Zenit v programovaní - súťažilo 14 študentov v dvoch kategóriách

18.10.2023 - Zenit programovanie web developer - 8 súťažiacich

18.10.2023 – Zenit programovanie Grafik – 12 súťažiacich

19.10.2023 – Zenit v elektronike – súťažilo 29 súťažiacich v dvoch kategóriách
Svet médií

Po úspešnej prvej prednáške sme sa 16.11.2023 zúčastnili voľného pokračovania, v ktorom sme sa  preniesli do sveta kinematografie, tvoriacej významnú formu trávenia voľného času súčasnej populácie. Nazreli sme do histórie filmu od momentu kedy sa v ňom už začal uplatňovať zvuk, zistili sme, že reklamná tvorba sa zameriava aj na boj proti drogám, násiliu a alkoholu a keďže mladých ľudí vždy zaujímala hudba a videoklipy, predstavili nám aj  nápaditý a kreatívny svet prepojenia hudby a vizuálneho obsahu.

Vzdelávací cyklus Svet médií pomáha študentom nadobúdať znalosti v oblasti mediálnej gramotnosti. Ďakujem tvorcom Školy zážitkov Harvart.V rámci programu ERASMUS+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, Kľúčová akcia 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov, bol našej škole schválený grant vo výške 64 283 EUR

na realizáciu projektu „Moderní učitelia, moderná škola učiaca pre prax“.

V rámci projektu sa 20 žiakov zúčastnilo krátkodobej vzdelávacej mobility žiakov v odbornom vzdelávaní a príprave – 10 žiakov v Španielsku vo Valencii  a 10 žiakov v Českej republike v Ostrave. Mobilita prebiehala v čase od 29.10. do 11.11.2023.

Päť pedagógov anglického a slovenského jazyka sa zúčastnilo kurzu v odbornej príprave v Taliansku v Boloni.
4.10.2023 sa uskutočnili Majstrovstvá Slovenska v prekážkovom behu, na ktorom zúčastnili študenti Lilian Kubeková, Michaela Račková z III.A a Martin Lovíšek, Peter Šípka zo IV.B.
Aktívna škola je koncept Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, ktorý predstavuje komplexný prístup k pohybovým aktivitám na školách, ktoré realizuje škola pred, počas alebo po skončení vyučovania. Podstatou konceptu je pristupovať ku všetkým pohybovým a športovým aktivitám na škole ako k súboru príležitostí, ktoré reprezentujú časti Aktívnej školy. Poznať mieru ich využívania a byť schopný reagovať na tento stav podniknutím krokov, pomôže zlepšiť kvalitu alebo kvantitu pohybu na škole.

Naša škola, ako jedna z 470 škôl, sa zapojila do tohto pilotného projektu na začiatku školského roka. Súčasťou projektu je skóre školy, ktoré sa skladá z jednotlivých oblastí ako sú napríklad: športové súťaže, aktívne triedy, stravovanie a iné. Získali sme skóre 51%. Toto sa budeme snažiť počas roku vylepšiť.

Okrem aktivít, ktoré už organizujeme sme začali aktívne tráviť veľké prestávky, na  triednických hodinách študenti diskutovali o zdravom životnom štýle a postupne sa pridajú ďalšie.

 

znaka_aktvnej_koly1aktivne_skore1

 

Šk. rok 2022/2023

Informácie pre stravníkov  v novom školskom roku tu.

Na školský internát prijímame nových žiakov. Uzávierka prihlášok je 30.6.2023. Prihláška tu.

Výsledky okresného kola SOČ z 24.2.2023

Vyhodnotenie po krajskom kole SOČ.

Vo štvrtok 19.1.2023 nás Filip Odskoč (III.D) reprezentoval na Okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku. Skončil na vynikajúcom 2. mieste. K výsledku blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy. Okresnému kolu predchádzalo kolo školské, ktorého sa zúčastnilo 40 študentov. Na prvých troch miestach sa umiestnili: Filip Odskoč z III.D - 1. miesto, Peter Olexa (III.B) - 2. miesto, Karina Droppová (IV.B) - 3. miesto. Všetkým postupujúcim gratulujeme a prajeme veľa úspechov v Krajskom kole.

Výsledky školského kola Olympiády ľudských práv : 1. miesto Sebastián Črepovský 2.A (postupuje do Krajského kola v Žiline ktoré sa bude konať 9.februára 2023), 2. miesto Kristína Šubjaková 2.B., všetkým postupujúcim gratulujeme a prajeme veľa úspechov v Krajskom kole.

Výsledková listina zo školského kola Olympiády kritického myslenia. Z našich 53 zúčastnených žiakov postupuje do krajského kola 27. Na prvých troch miestach v prvej kategórii sa umiestnili: Matej Vráblik 2.D, Kristína Šubjaková 2.B, Timur Keyzlar 2.B. V kategórii starších žiakov obsadil prvé miesto Peter Pecho 3.A, druhé Simona Hrabovská 4.C a tretie Tomáš Paulíny 4.C.

V novembri prebehli krajské kolá Zenitu, v ktorých naši žiaci dosiahli tieto výsledky:

Zenit v elektronike: Matej Ratkovský 4.A - 2.miesto

Zenit v grafitke: Samuel Králik 3.A - 3. miesto

Zenit v programovaní: Kristína Šubjaková 2.B - 4. miesto

Zenit vo webdizajne: Juraj Ševcov 4.C - 4. miesto

Blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy

Dňa 2.12.2022 sa konalo KK v šachu. Zúčastnili sa ho postupujúci študenti z OK/ Šubjaková, Jurgoš a Žihlavník/
Najlepšie sa darilo a prvé miesto obhájila Kristína Šubjaková II.B, postupuje na Majstrovstvá Slovenska
Chlapcom sa až tak nedarilo a z KK nepostúpili.
Všetkým ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

24.11.2022 sa na Soše v Liptovskom Hrádku konalo krajské kolo Zenitu v elektronike, tu sú výsledky kategórie B a tu kategórie A

16.11.2022 sa študentky a študenti zúčastnili OK v šachu. Na 1.mieste skončila Kristína Šubjaková II.B, 4. miesto obsadila Alžbeta Klincová III.A
Poradie chlapcov bolo nasledovné 2. miesto Samuel Jurgoš II.C a 3.miesto Martin Žihlavník I.C. Študenti, ktorí sa umiestnili na 1.- 3. mieste, postúpili na Krajské kolo. Dobre školu reprezentovali aj Palynkash I.D, Demko IV.E a Jánošík II.B, ktorí sa umiestnili v prevej polovici štartovacieho poľa.

Pozrite si reportáž TV Markíza o vyučovaní kybernetickej bezpečnosti na našej škole.

Blahoželáme našim RoboCupistom  Aurelovi Dúbravcovi a Timotejovi Karabínovi k víťazstvu v celoslovenskej súťaži! Foto tu. Televízne reportáže z Markízy, z RTVS, z Regiónov.

Dňa 4.4.2022 sa konalo krajské kolo SOČ. Našu školu reprezentovali títo žiaci: Daňo S., Martiaková T., Balcová E., Adamec A., Pafková K., Fábry S., Polčic M., Belopotocký Š., Fodor A., Danko A., Pokrievka M. .

Výsledky:

M. Pokrievka v odbore 12 Elektrotechnika - 1.miesto

E. Balcová v odbore 16 Teória kultúry, umenie,...- 1.miesto

S. Fábry v odbore 11 Informatika - 2.miesto
Postupujú do celoslovenského kola, ktoré sa bude konať 26. - 29.4.2022 v Bardejove.

Ostatní sa umiestnili na 4. mieste.
Všetkým súťažiacim blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

Oznamy pre stravníkov v školskej jedálni tu.

Vyhlásenie bezpríznakovosti - dokument na stiahnutie tu.

  • Zmena adresy školy z Celiny 536 na J. Kollára 536/1. Nová adresa znie: Stredná odborná škola elektrotechnická, J. Kollára 536/1, 03301 Liptovský Hrádok

Plagát: SPOMAĽME ŠÍRENIE COVID-19

Stredná odborná škola elektrotechnická, J. Kollára 536/1, 033 01 Liptovský Hrádok, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina ( ďalej len „vyhlasovateľ“ ) podľa § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja (ďalej len „Zásady“), zverejňuje zámer prenajať časť svojho dočasne prebytočného majetku formou priameho nájmu. PDF dokument.

Škola je zapojená do projektu Zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy na SOŠE Liptovský Hrádok. 

 

SOŠE zverejnňuje výzvu na predloženie ponuky v rámci projektu

Zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy na Strednej odbornej škole elektrotechnickej Liptovský Hrádok“.

V krajskom kole Olympiády z anglického jazyka nás úspešne reprezentovala Simona Hrabovská. V konkurencii 7 súťažiacich z celého kraja sa umiestnila na vynikajúcom 2. mieste. Blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy. 


 
PDF Tlačiť

24.9.2019

na Majstrovstvách Slovenska World Robot Olympiad v Košiciach obsadil náš tím E-FoRce (Timotej Hliva a Pavol Tomčík z III.C a Matrin Polčic z II.C) úžasné druhé miesto. V kategórii SENIOR im unikol postup na Majstrovstvá sveta len o vlások. Gratulujeme  a ďakujeme za vzornú reprezentáciu.

 
PDF Tlačiť

14.9.2019

V regionálnom kole  Župnej kalokaghatie získalo družstvo našej školy (Sára Ševčíková a Patrícia Fajtová z II.B ; Luka Hladký, Denis Joób a Samuel Kováč zo IV.C) zlatú medailu a celkovo pekné 5. miesto. Blahoželáme  a ďakujem za vzornú reprezentáciu školy.

 
PDF Tlačiť

15.9.2019

Z okresného kola v cezpoľnom behu žiakov zákadných a stredných škôl v Liptovskom Mikuláši prinieslo naše družstvo v zložení Marek Žiška, Dušan Haluška a Ján Michal Mores bronzovú medailu. Blahoželáme a ďakujeme za vzornú repretzentáciu školy.

 
PDF Tlačiť
15.6.2019

Správa z konferencie eTwinning vo Viedni tu.

 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


generálny partner

www.eltek.com

partner

www.deltech.sk


partner

www.teslalh.sk


partner

www.hako.sk


partner

www.wegalh.sk

Dnes je:
Meniny má: Jakub

Blahoželáme!


ŽILINSKÝ
samosprávny kraj

zriaďovateľ

Študentský preukaz ISIC/EURO26
Učiteľský preukaz ITIC