Zdieľame jeden svet PDF Tlačiť
Zdieľame jeden svet - v rámci grantového programu Žilinského samosprávneho kraja Učiteľ v procese humanizácie regionálneho školstva bol podporený náš projekt finančnou čiastkou 15 000,-Sk.
  Termín realizácie: Od 1. februára 2008 do 15. júna 2008
  Priebeh a spôsob realizácie projektu: Naplánovať a uskutočniť pracovno-terapeutické stretnutia, kde viacnásobne postihnuté deti s pomocou našich študentov a ich pedagógov budú spoločne pracovať (tvoriť, maľovať, vyrábať, modelovať, strihať, lepiť,...) prostredníctvom nezvyčajných výtvarných techník ako je kašírovanie, maľba na textil, maľba na sklo, odlievanie v piesku, servítková technika, mramorovanie, batikovanie. Stretnutia sa uskutočnia v priestoroch ZŠ J. D. Matejovie. Pre študentov aj postihnuté deti budú stretnutia pozitívnou sociálnou skúsenosťou. Práce postihnutých detí vystavíme v priestoroch našej školy. Študenti, ktorí budú s týmito deťmi pracovať budú svoju činnosť, postrehy, dojmy prostredníctvom nástenky, prezentácií na notebooku s využitím dataprojektora spolu so sprievodným programom na triednických hodinách, na hodinách etickej výchovy sprostredkúvať všetkým študentom školy.
  Chceme zorganizovať 5 dvojhodinových tvorivých dielní, čomu bude predchádzať ich naplánovanie spolu so špeciálnymi pedagógmi (výber námetu . časopisy Unikát, Kreatívny svet, nákup materiálu, pomôcok, premyslenie postupu prác, ...)
  Samotná realizácia:Cieľovou skupinou projektu boli študenti a pedagógovia našej školy a deti s viacnásobným postihnutím zo Špeciálnej školy pri ZŠ na ul. J. D. Matejovie v Liptovskom Hrádku.
  V rámci projektu sme naplánovali a uskutočnili pracovno-terapeutické stretnutia, kde viacnásobne postihnuté deti s pomocou našich študentov a ich pedagógov spoločne pracovali prostredníctvom nezvyčajných výtvarných techník ako je kašírovanie, maľba na textil, maľba na sklo, ... Stretnutia sa uskutočnili v priestoroch Špeciálnej školy. Pre študentov aj postihnuté deti boli stretnutia pozitívnou sociálnou skúsenosťou. Práce detí sme vystavili v priestoroch našej školy. Študenti, ktorí s týmito deťmi pracovali svoje postrehy, zážitky, dojmy sprostredkúvali ostatným spolužiakom prostredníctvom nástenky a prezentácií.
  Pre našich študentov sme zorganizovali prednášky s besedami na tému Medzinárodné humanitárne právo, Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých, Obchodovanie s ľuďmi, ...

  camera_16 Fotogaléria
Posledná úprava Pondelok, 07 December 2009 20:33
 


generálny partner

www.eltek.com

partner

www.deltech.sk


partner

www.teslalh.sk


partner

www.hako.sk


partner

www.wegalh.sk

Dnes je:
Meniny má: Beňadik

Blahoželáme!


ŽILINSKÝ
samosprávny kraj

zriaďovateľ

Študentský preukaz ISIC/EURO26
Učiteľský preukaz ITIC