Enviroprojekt PDF Tlačiť
 • Enviroprojekt - projekt zameraný na formovanie a rozvíjanie osobnostných kvalít študentov aj zamestnancov školy, na základe ktorých budú schopní chrániť a zlepšovať životné prostredie školy, utváranie citového vzťahu k najbližšiemu prostrediu i k celej krajine, starostlivosť o zeleň v okolí školy.
  Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva školstva SR s názvom "Nijaké umenie nemôže napodobniť mnohotvárnosť prírody" vo výške 50 000 Sk.  Ministerstvo školstva SR v školskom roku 2006/2007 v rámci programu Enviroprojekt 2007 finančne podporilo náš projekt "Nijaké umenie nemôže napodobniť mnohotvárnosť prírody" čiastkou 50 000,- Sk.
  V projekte sme sa zamerali na formovanie a rozvíjanie osobnostných kvalít študentov školy, utváranie citového vzťahu k najbližšiemu prostrediu, starostlivosť o zeleň v okolí školy, rozvíjanie komunikatívnych, študijných, sociálnych zručností, starostlivosť o zeleň a čistotu ...
  Do projektu sme zapojili všetkých študentov školy aspoň jednou aktivitou, 150 študentov sa aktívne zapájalo do činností počas celej realizácie projektu. Vysadili sme 16 druhov drevín v počte 99 ks, vyčistili sme verejné priestranstvo, ktoré bolo značne zanedbané, študenti tam radi fajčili. Kultúrnejšie prostredie ich vedie aj ku kultúrnejšiemu správaniu, aj keď ešte stále nás čaká veľa práce. Osadili sme veľkú informačnú tabuľu, zrealizovali sme prednášky s besedami Chránené územia, Liptovská kotlina, Liečivé rastliny, Natura 2000, Tatranské endemity, Odpady pre 14 tried študentov, čo predstavuje asi 300 študentov ...
  Realizáciou projektu sme dosiahli krajšie a čistejšie prostredie školy a mesta, lepšiu informovanosť študentov o svojom životnom prostredí, ukázali sme im cestu akou sa majú podieľať na ochrane a zveľaďovaní svojho životného prostredia.
  Vďaka patrí všetkým, ktorí nám pomohli pri realizácii projektu . Ministerstvu školstva SR, Mestskému úradu, odboru životného prostredia v Liptovskom Hrádku, Technickým službám mesta Liptovský Hrádok, firme SILVEEX Vavrišovo, Slovenskému múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši, pánovi Krivošovi a všetkým zainteresovaným študentom a zamestnancom školy.
  Posledná úprava Utorok, 01 December 2009 23:07
   
  

  generálny partner

  www.eltek.com

  partner

  www.deltech.sk


  partner

  www.teslalh.sk


  partner

  www.hako.sk


  partner

  www.wegalh.sk

  Dnes je:
  Meniny má: Beňadik

  Blahoželáme!
  

  ŽILINSKÝ
  samosprávny kraj

  zriaďovateľ

  Študentský preukaz ISIC/EURO26
  Učiteľský preukaz ITIC