Digitálni Štúrovci PDF Tlačiť

Digitálni Štúrovci - projekt na podporu vzdelávacích aktivít pre zvyšovanie vzdelanosti v oblasti informačných a komunikačných technológií (spolupráca s Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR)

Ministrerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky v zmysle výnosu č. 2424/M-2004 z 15. novembra 2004 a v znení výnosu číslo 2085/M-2005 zo dňa 7. októbra 2005 o poskytovaní dotácií vyhlásilo na jeseň tohto roku verejnú výzvu na predkladanie projektov pre nasledujúce priority:
 • podpora vzdelávacích aktivít pre zvyšovanie vzdelanosti v oblasti informačných a komunikačných technológií špecifických skupín obyvateľstva,
 • podpora tvorby a šírenia digitálneho obsahu, ktorý zvýši pripravenosť širokých skupín obyvateľstva na život v informačnej a vedomostnej spoločnosti.
Oprávnení žiadatelia pre túto výzvu boli základné a stredné školy. Náš projekt, ktorý sme poslali 24. októbra 2005, splnil podmienky výberu a bol schválený. 

Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií
www.telecom.gov.sk


12. decembra 2005 bolo zriadené Centrum digitálnych Štúrovcov na našej škole 


alt Realizované kurzy:

15., 21. a 23. februára 2006 sa uskutočnil v súlade s plánom projektu posledný kurz na získanie a rozšírenie digitálnej gramotnosti. Zúčastnilo sa ho 12 účastníkov - zamestnanci spoločnosti MOLTES s.r.o. Liptovský Hrádok a nepedagogickí pracovníci školstva v Liptovskom Hrádku. 
Lektori kurzu: Ing. Jozef Kusý, Ing. Milan Daniš 

19., 23., 26. a 31. januára 2006 sa uskutočnili v súlade s plánom projektu ďalšie dva kurzy, ktorých sa zúčastnilo 16 zamestnancov spoločnosti MOLTES s.r.o. Liptovský Hrádok. 
Lektori kurzov: Ing. Eva Zahradníková, Mgr. Martina Piatková, Ing. Milan Daniš 

12., 15. a 19. decembra 2005 sa uskutočnili prvé dva kurzy na získanie digitálnej gramotnosti v súlade s plánom projektu. Kurzov sa zúčastnilo 18 zamestnancov spoločnosti MOLTES s.r.o. Liptovský Hrádok. 
Lektori kurzov: Ing. Eva Zahradníková, Ing. Milan Daniš 

Digitálni Štúrovci 2

alt Názov projektu: Digitálne štúrovstvo a celoživotné vzdelávanie na ZSŠE v Liptovskom Hrádku 

alt Termín realizácie: 15.4 2006 - 31.12.2006 

alt Ciele projektu:
 1. Získanie a zvyšovanie digitálnej gramotnosti hlavne pre ženy piramo ohrozené nezamestnanosťou zo spoločnosti Moltes, s.r.o. Liptovský Hrádok.
 2. Získanie digitálnej gramotnosti dôchodcov z regiónu Liptov v spolupráci s Klubom seniorov v Liptovskom Hrádku.
 3. Prostredníctvom prístupu na internet ponúkame dôchodcom a ženám možnosť naučiť sa alebo zdokonaliť v používaní služieb internetu.
 4. Získať a zvýšiť vzdelanie v oblasti informačných a komunikačných technológií rodičov študentov ZSŠE v Liptovskom Hrádku.
 5. Zvýšiť zamestnanosť a uplatnenie sa na trhu práce nezamestnaných, žien po materskej dovolenke, starších osôb ohrozených nezamestnanosťou získaním a rozvojom základných počítačových zručností.
 6. Získať a zvýšiť vzdelanie v oblasti informačných a komunikačných technológií znevýhodnených skupín obyvateľstva, ktorými sú najmä nezamestnanaé osoby, ženy v domácnosti, osoby z rodín v hmotnej núdzi, staršie osoby ohrozené nezamestnanosťou, osoby staršie ako 65 rokov.
 7. Dovybavenie Centra digitálnych štúrovcov na ZSŠE v Liptovskom Hrádku dokúpením PC a notebooku pre zabezpečenie bezplatného prístupu k PC a internetu s konzultačnou podporou pre cieľovú skupinu.
alt Cieľové skupiny:
 • ženy ohrozené nezamestnanosťou prevažne z vidieka - hlavne zo spoločnosti Moltes, s.r.o. L. Hrádok,
 • osoby nad 65 rokov - seniori z regiónu Liptov,
 • ženy z vidieka - rodičia žiakov školy,
 • vidiecke obyvateľstvo.
alt Implementačný plán projektu:
 1. Dovybavenie Centra digitálnych štúrovcov na ZSŠE v Liptovskom Hrádku dokúpením PC pre zabezpečenie kurzov a prístupu k PC a internetu s konzultačnou podporou pre cieľovú skupinu.
 2. Realizácia 3 kurzov na získanie digitálnej gramotnosti.
 3. Realizácia 3 kurzov na rozšírenie digitálnej gramotnosti.
alt Časový harmonogram:
apríl - nákup 6 ks PC pre doplnenie na 14 ks v multimediálnej učebni
apríl až december - realizácia kurzov
apríl až december - prístup k PC a internetu s konzultačnou podporou pre cieľovú skupinu - 7 mesiacov v pracovné dni 3 hodiny denne, t.j. 420 hodín

alt Požadované vstupy: žiadne vedomosti účastníkov kurzu z danej oblasti, alebo len základné znalosti obsluhy PC 

alt Kvantitatívne výstupy: rozsah jedného kurzu - 15 hodín, celkom 90 hodín, prístup k PC - 420 hodín 

alt Kvalitatívne výstupy:
Absolvent kurzu na získanie digitálnej gramotnosti bude vedieť:
 • napísať na PC text - motivačný list, životopis...,
 • zriadiť si schránku elektronickej pošty (post, centrum...),
 • poslať textový dokument elektronickou poštou,
 • vyhľadávať prácu pomocou internetu.
Absolvent kurzu na rozšírenie digitálnej gramotnosti bude vedieť:
 • napísať na PC text, vložiť obrázok, tabuľku, graf,
 • využívať tabuľkový procesor na tabuľky a grafy,
 • vytvoriť prezentáciu,
 • poslať dokument elektronickou poštou,
 • efektívne vyhľadávať informácie na internete,
 • spracovať digitálnu fotografiu.
alt Odborný garant projektu: Ing. Milan Daniš 

alt Kontaktná osoba: Ing. Milan Daniš, tel.: 044 5222072, fax: 044 5222073, e-mail: milan.danis (zavináč) spselh.sk 

alt Celkový rozpočet (náklady) v Sk: 128 000,- (z toho spoluúčasť 28 000,-)
Posledná úprava Utorok, 01 December 2009 23:03
 


generálny partner

www.eltek.com

partner

www.deltech.sk


partner

www.teslalh.sk


partner

www.hako.sk


partner

www.wegalh.sk

Dnes je:
Meniny má: Beňadik

Blahoželáme!


ŽILINSKÝ
samosprávny kraj

zriaďovateľ

Študentský preukaz ISIC/EURO26
Učiteľský preukaz ITIC