Prevencia - test pre rodičov PDF Tlačiť

 

Ako rozpoznať, či dieťa užíva drogy?

 

Porozmýšľajte chvíľku o svojom dieťati. Zdá sa vám niektorý prejav vášho dieťaťa nie celkom bežný? O aké prejavy ide?

 

Tak objektívne ako to len dokážete, pozrite sa na každé z prezentovaných znakov správania a spýtajte sa sami seba, či by ste si nemali robiť starosti?

Existuje značný nesúlad medzi počtom detí, ktoré berú drogy a počtom rodičov, ktorí si myslia, že ich deti berú drogy. Porozmýšľajte o správaní vášho dieťaťa v priebehu 12 mesiacov a vyberte si z alternatív áno – nie tú, ktorá vystihuje váš názor.

 

1. Črty abstinencie:

Ste schopný komunikovať so svojimi deťmi

Poznáte a schvaľujete priateľov svojich detí

Vaše deti podávajú dostačujúci a konzistentný výkon v škole

Vaše deti sa angažujú v mimoškolských aktivitách

Vaše deti sú veselé, smejú sa a sú zaangažované v rodine

Dieťa chodí čisto oblečené, upravené, nenosí na sebe rôzne drobnosti súvisiace s drogovou kultúrou

Vaše dieťa vie povedať nie

Vaše deti sú k vám úprimné

Nálada vašich detí je zväčša vyrovnaná, stabilná

Vaše deti otvorene komunikujú, že neberú drogy a k užívaniu majú odmietavý postoj

 

2. Jemné náznaky zneužívania drog:

Tajnostkárstvo

Zmena priateľov

Zmena vzhľadu a štýlu obliekania

Nárast izolovanosti

Zmena v záujmoch a aktivitách

Zhoršenie prospechu v škole

Zmena v správaní voči okoliu

Ponocovanie mimo domu

Vlastníctvo fľaštičky očných kvapiek (na zakrytie krvou podliate oči)

Náhla zmena v stravovaní – napr. zvýšená konzumácia sladkostí

Zanechanie športových aktivít

 

3. Nezanedbateľné náznaky užívania drog:

Hlboká depresia sprevádzaná hodinami spánku

Extrémne odcudzenie sa od rodiny

Nárast nevysvetliteľných absencií v škole

Nárast tajuplných telefonátov vyvolávajúcich zúrivé reakcie

Finančné problémy

Počiatok fajčenia

Extrémna strata hmotnosti alebo jej nárast

Noví vekovo starší priatelia od vášho dieťaťa

Vylúčenie dieťaťa zo školy

Rebelantské a hádavé správanie

Počúvanie heavy-metalovej hudby alebo rapu s prodrogovými textami

Správanie sa ako keby bol „mimo“

Fyzicky ubližuje mladším súrodencom

Pokus o zmenu témy, alebo vyhýbanie sa rozhovorom o drogách

Rozprávanie o časoch, kedy už bude môcť piť legálne bez obmedzení

Dlhý čas trávený v kúpeľni

Vypálené dierky v oblečení alebo na nábytku

 

4. Symptómy takmer istého užívania drog:

Drogové drobnosti nájdené v izbe

Vlastníctvo veľkého obnosu peňazí

Stopy po vpichoch ihlou na rukách, alebo oblečenie zakrývajúce ruky

Cennosti miznúce z domu

Zadržanie súvisiace s alkoholom alebo drogami

Opakovane krvou podliate oči

Nekontrolované výbuchy smiechu bez zjavnej príčiny

Nádcha alebo svrbenie v nose (nie alergia alebo nádcha)

Zúžené alebo rozšírené zreničky

Napuchnuté a ovisnuté viečka, ktoré čiastočne zakrývajú dúhovku

Zmieňovanie sa o samovražde, prípadne pokus o ňu

Miznutie alebo riedenie obsahu fliaš v domácom bare

Čas trávený s ľuďmi, o ktorých viete, že berú drogy

Lieky miznúce z domácej lekárničky

Obraňovanie práva rovesníkov užívať drogy a alkohol

 

Tento dotazník nie je vedeckým nástrojom a nezaručí definitívne diagnostikovanie problému užívania drog. Má za úlohu upozorniť rodičov na problémy súvisiace s návykovými látkami. Vaše odpovede môžu poukázať na potrebu ďalšieho konania.

 

 

Použitá literatúra:

Arterburn, S.- Burns, J.: Drogovzdorné dieťa. Bratislava. Nová nádej, 2001, s. 209 – 212, ISBN 80-967334-6-X

 

 

 


generálny partner

www.eltek.com

partner

www.deltech.sk


partner

www.teslalh.sk


partner

www.hako.sk


partner

www.wegalh.sk


partner

www.ceragon.com

Dnes je:
Meniny má: Nataša

Blahoželáme!


ŽILINSKÝ
samosprávny kraj

zriaďovateľ

Študentský preukaz ISIC/EURO26
Učiteľský preukaz ITIC