Predmetové komisie PDF Tlačiť
PK všeobecnovzdelávacích predmetov Mgr. Jurčová Gabriela
PK spoločenskovedných predmetov Mgr. Jurčová Jana
PK prírodovedných predmetov Mgr. Černinská Anna
PK telesnej výchovy Mgr. Albín Rak
PK odborných predmetov Ing. Gabauer Martin
PK elektro predmetov
Ing. Lengyelová Jana
PK strojníckych a ekonomických predmetov Ing. Trnková Eva
PK majstrov OV Bc. Muráň Stanislav
PK praxe Ing. Pluhař Ján
PK vychovávateľov Mgr.Húšťavová Adriana
Výchovné poradenstvo RNDr. Kalinayová Mária
Vyraďovacia a likvidačná komisia
Ing. Helebrandtová Ivana
Ing. Fronko Jozef
Ing. Gabauer Martin
Škodová komisia
Oravcová Elena
Ing. Fronko Jozef
p. Zajac Pavol
Odškodňovacia komisia
Ing. Navrátil Pavel
Mgr. Velkovová Magdaléna
Mgr. Tréger VLastimi
Koordinátor drogovej prevencie
Mgr. Hochmalová Marta
Koordinátor informatiky Ing. Martin Gabauer
Stravovacia komisia
Mgr.Húšťavová Adriana
PaedDr. Halahijová Jana
p. Janigová Jana
p. Capková Bibiána
Šuľajová Bibiána
Inventarizačná komisia pre pokladňu
Šingliarová Martina
Bartková Anna
Komisia pre určenie reprodukčnej obstarávacej ceny
Ing. Gabauer Martin
Ing. Helebrandtová Ivana
Mgr. Porubänová Štefánia
Posledná úprava Štvrtok, 11 Október 2012 22:11
 


generálny partner

www.eltek.com

partner

www.deltech.sk


partner

www.teslalh.sk


partner

www.hako.sk


partner

www.wegalh.sk

Dnes je:
Meniny má: Beňadik

Blahoželáme!


ŽILINSKÝ
samosprávny kraj

zriaďovateľ

Študentský preukaz ISIC/EURO26
Učiteľský preukaz ITIC